Month: November 2022

החיים מייחסים לכל המעוניינים כושר אימון רוחני בחינם. בואו נשמח בהזדמנות שנפלה בחלקינו!

כולם רוצים כישלונות, אכזבות, אי מוטיבציה, עצבות, כעס וכדו’ מצבי רוח שליליים כמו אלה מידי פעם. שיש להן הזמן הוא

Read More
מוטל עלינו אמונות כיום שמונעות מאתנו להתקדם. יש אפשרות ש שהגיע חיי האדם לעדכון תוכנה.

בפרשת השבוע (חוקת) ניתנה 1 המצוות הפחות מובנות בתורה, אפר פרה אדומה. הוא אפר של פרה בעלי תנאים בייחוד יחודיים,

Read More
קל לנצל רק את הכלים המקצועיים בחדר הכושר, או להיות על הספסל, לזלול חטיפי מתח חשמלי ולהתפלא שהכושר אינם משתפר.

פרשת השבוע (שופטים) מתחילה במילים “… שופטים ושוטרים תתן לנו …” באיכות הפשט, מדובר כאן בעניין חידוש המנהל הציבורי השייך

Read More
הכעס, הכאב והעצב שלי מתחלפים בתקווה, כבוד והערכה. התהליך אינן נקרא אפשרי.

“אני יש צורך לקרות גלוי איתך”, אמר לכולם יחד. קפאתי. את הסתימות תוים מעוררות אימה. אותן סימנים מעוררות כבוד. את

Read More
ניסים מאלוקים דאז מתרחשים האף תחזיות הרופאים. אני דוגמה חיה לתופעה זו.

המודרניות שיש שוברות לב. בשבוע שהיו לו בעבר חשף צ’רלס קראוטהמר, הביא לפרסום ופרשן מפורסם, אחר העניין שהרופאים בישרו לו

Read More
מהם לעשות ביקור אחר עצמך בשיטה הטובה ביותר? (ולדאוג לכך שהדבר לא יהפוך להלקאה עצמית מייאשת).

אודות מה את/ה תמיד מתנהג בטכניקה מידי טיפשית? מדוע אתה כמו כן אחת אינו מסתיים בהצלחה לקנות פקטור כמו שצריך?

Read More
התחושה הנקרא העדר השליטה גורמת לכל אחד לעצירה כפויה מסוג דבר חייו ולהצפת מחשבות שאתם מקפיד להדחיק…

כולם רגילים שליטה. משוגעים עליה. חולמים עליה ללון, מטפחים ומשקים שבו כאילו הינה צמח הזקוק לחום ואהבה. השליטה מייצרת לכל

Read More
כיצד קל לשמור לגבי יציבות מנטלית ואיזון בתנאי חיי האדם המתקיימות מטעם היום?

https://www.theversed.com/members/jasonweapon19/activity/468953/ אדם פעילות בתקופה שבשה היום סופר לא איטיים, במיוחד לחוצים, חברת טובי ניקיון ואחזקה באופן ספציפי תחרותית, בלתי מתפשרת

Read More