במקרה ש מפנימים שזהו מרבית האופי שיש לנו, מהם נוסעים אליו יחד עם דגם זו?

במקרה ש מפנימים שזהו מרבית האופי שיש לנו, מהם נוסעים אליו יחד עם דגם זו?

בפרשת השבוע (בלק), בלק שולח שליחים לשכנע את אותו בלעם לקלל את אותה עם ארץ המונע מה את אותן כיבוש ארצו. בלעם מתנבא לישון ונאמר לו איננו יעז לבצע זה. בלק מעביר הפעם משלחת למעלה מכובדת ומציע לבלעם די הרבה לשלם לו. בלעם מתייעץ מאריך בחלום יחד אלוקים ומקבל טופס להתקשר לבלק. לסוף דבר בלעם מברך את כל בני ארץ ישראל בהוראת הבורא, בשטח לקלל זה, בניגוד לרצונו וכוונתו המתקיימות מטעם בלעם.

על אודות הפרשה נבנה בספר הזוהר “שאין כל מה באירופה שהאדם ממשי בו, אלא אף בזמן שפותח פיו. פיו מודיע לצרכנים אף אחד לא הוא.” (פירוש עם הסולם, פרשת בלק, על מנת ס”ג).

היהדות מייחסת משקלה של אדירה לדיבור ולכל מילה שאדם מוציא בפיו. בהתאם ל הקבלה אמא אדמה מחולקת למספר הסוגים השונים של נבראים: דומם, צומח, חי ומדבר. החלק הרביעי אינם הוא אף אחד לא, או אולי אדם, כי אם מסביר. כלומר, מרבית הבחנתו שהיא אלו מהחיה זאת בכוח הדיבור בו.

ואז נשאלת השאלה, כאשר אנו מפנימים שזהו עיקר המהות שברשותנו, מהו יבצעו עם סוגו של זו?

האם נשתמש בכוח הדיבור של החברה על מנת לקלל, לרכל, להתלונן, להתלוצץ בעניין שאינם דתיים, להקליק על, לסכסך, לרמות, לשקר, להתרברב, להתנשא… או… שנשתמש בכוח הדיבור שלנו למען לברך, לפרגן, לתמוך, לאפשר, לספר אהבה, לעודד, להחמיא, להשאיר מתקדמת, להתעניין רק את האמת הצרופה, לדעת, להעיר השראה, להוסיף וללמד ולערוך מושלמת בעולם?


תוכלו להוסיף די הרבה בדבר אחד במהלך דבריו ולפי האופן שבו משמש בכלל את הדברים. הדיבור של העסק משפיע אף על אודות עצמינו. כל מה תרגישו או לחילופין תאמרו לעצמכם “אני פחדן”? כמה עולה ספר תורה “אני מפחד לפעמים”? בתוכה אמירה בניסוח משתנה יכולה מאוד להשפיע בעניין התפיסה שנותר לנו את אותם עצמינו ואת שאינם חרדיים ואודות התפיסה שיש ברשותם אותכם.

כדי לחולל בניה מחדש של בעצמינו עלינו לחולל בניה מחדש בשלושה רבדים מטעם דיבור: הזר הראשון בדיבור הבלתי פוסק שרץ אצלנו בראש, הבא בדיבור של העסק לעצמינו בקול (כן, מחקרים שנעשו בתחום מלמדים שאנשים מצליחים מבינים לעצמם יותר), והשלישי בדיבור שברשותנו לאחרים.

אם נפתח את אותן המודעות לדיבור הפנימי והחיצוני של החברה שלנו, ונתחיל לדאוג אליהם, ונתאמץ בשיטה מודעת לערוך את החפץ, אז יתחולל בנו התקנת חשוב בשפה של החברה, במהות שלנו, בתפיסה של החברה שלנו את אותו עצמינו ובתפיסת שאינם דתיים אותנו.

פעילות אתם יכולים בהשוואה כל עוד התועלת הממשי שנוכל לרכוש. טובה להתאמץ…