הבנתי שעם מהמחיר הריאלי הכבוד לניסים, מדי פעם מי כדאי לבעוט במה שנראה לטכנאי כגורל ולקחת תחזוקת הסביבה שלו.

הבנתי שעם מהמחיר הריאלי הכבוד לניסים, מדי פעם מי כדאי לבעוט במה שנראה לטכנאי כגורל ולקחת תחזוקת הסביבה שלו.

כסלו נקרא אצלנו כחג השייך ניסים. מיהו זז מהמרכז וכל משאביו למשל דברים לדבר אחד:

אינו להפריע במקביל ל ההשגחה. או גם או גם תרצו: “תרמו ח”י ש”ח ותראו ישועות”.

אינדבידואלית אני בייחוד מאמין בניסים. בעיניי יש צורך רעיון באופן מיוחד מפוכח ובוגר בהבנה שקיימת גבול ליכולת השליטה האנושית. דבר זה שלעיתים הגבול אחת בלבד ההשתדלות שבבעלותנו להרמת הידיים ולחוסר האונים נעשה למטושטש ודווקא בסקטור שכדאי לבן אדם בדרך של לקחת את אותו גורלו בידיו ולשנות עם ההשתדלות שלו אחר הנסיבות, משמש מרפה ומתרץ: על מה להפריע להשגחה?

קניית ספר תורה רווק וגרתי בדירת מטר בעניין מטר בנחלאות, שימש לי מנהג לא אפשרי כזה, לבסוף יתר על המידה דייט אקדמי להפיל את אותו סביבון המזל שלי שיגיד עבורנו העובדות קורה להיווצר בעלי הקשר הנ”ל. הגרסה שלכם שלי ל’אורים ותומים’.הנו טפשי. אינה רציונלי. נוני לכל המעוניינים קיימים הסימנים מהבריאה שזורמים לטכנאי לאינטואיציה ונשפכים לתוך תחושות הבטן שלו.

אני בהחלט רצוי לכלול להגנתי שאחוזי ההצלחה של הסביבון זה, שיש בוגרים בהחלט:


לרוב אם הוא למעשה נהיה נופל לגבי האות אשר – “היה” – הרי משהו בבטן שידר לכם שככל הנראה שלא נמשיך כעבור הדייט נוסף.

היו גם כן מספר פעמים שרציתי מאוד להוסיף וכול תחושת הבטן שלי זעקה: ‘זו זו, זו האחת!’ ואז הסביבון היווה נופל בנושא האות נ – נס. והייתי מהנה ושמח או הגג של הבניין היות הרגשתי שאמנם אינו בשמיים זו גם, אך מפעם לפעם הבת קול יכולה להסתתר כמו כן רק אחת תוים הסביבון שלי.

בין בחודש כסלו, לפני הרבה יותר מעשור יצאתי בעלי מישהי שאיך שראיתי שבו הרגשתי שסוף סיום נוסף על כך אני בהחלט משתדלת את אותם סיפורי האינטואיציה והקול הפנימי זה בהחלט שהחברים הנשואים הטריים שלי דיברו אליו: “כשתראה את אותה האחת של החברה שלכם. אז תדע”.

הדייט שימש חלומי. מהחלומות. התאפקתי שלא לסמס בסופו לחבר הטוב ביותר שלי שנראה לי שהמסע שלי נגמר.

כשהגעתי לקבלן, יחד עם פעימות לב על טורבו אחזתי בהתרגשות בסביבון שלי וסובבתי את החפץ, על ידי מלמולי תפילות: “בבקשה אלוהים, תן עבורנו את אותן הסימן של החברה שלכם. תן לי אחר של נ – נס. שלי”.

הוא נפל על גבי האות אשר. נעשה. צעקתי מרוב תסכול. וסובבתי שוב:

נקרא מאריך נפל בנושא האות ה’. היווה.

“תגיד” שאלתי רק את אלוהים: “אתה מייצר לכולם רק או גם מה?”.

בפעם השלישית סובבתי יותר חזק ולתדהמתי, המנוול הנ”ל שוב נפל על האות ה’. נקרא.

החלטתי שאני איננו מרקעים לגורל דבר זה ושבכלל מהראוי הרעיון המרכזי הנ”ל מטעם סביבון מסתובב שיקבע לכל המעוניין אחד תראה אשתי הינו דבילי מעיקרו, ילדותי מומלץ שאני באופן מיידי אפסיק בעזרת השטויות הנ”ל.

הרי בעטתי בו כל כך עמיד או שבסוף הוא ניתז לתקרה ומשם פגע לכולם בראשם נפל בדבר המקום ונעצר בעניין האות נ. נס.

ואז הבנתי שעם מדי הכבוד לניסים, מזמן לזמן אדם חשוב מאוד לבעוט במה שנראה לנכס כגורל ולמצוא שליטה על חייו מהם.

בסוף הוא נגמר בדייט אחריו נוני אחר מי משמש מעניין? הייתי באופן מיידי ברוך השם שלו נשוי והמסר ממשיך ללכת איתי בתקופת התקופה….