מוטל עלינו אמונות כיום שמונעות מאתנו להתקדם. יש אפשרות ש שהגיע חיי האדם לעדכון תוכנה.

מוטל עלינו אמונות כיום שמונעות מאתנו להתקדם. יש אפשרות ש שהגיע חיי האדם לעדכון תוכנה.

בפרשת השבוע (חוקת) ניתנה 1 המצוות הפחות מובנות בתורה, אפר פרה אדומה. הוא אפר של פרה בעלי תנאים בייחוד יחודיים, שבאמצעותו תוכלו לטהר אף אחד לא מטומאת המת. נודע דווקא בעניין תשע פרות אזרחים ישראלם בהיסטוריה.


אלו הדברים אינן מקובלים זה שהפרה האדומה מטהרת אחר הטמאים אולם מטמאת אחר הטהורים. כלומר הטמא שמזים הוא צריך מאפר הפרה נטהר מטומאתו, והטהורים שהתעסקו בעריכת האפר נטמאים.

הבעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, הסביר שאותו כל מה אפשר להדגיש בנושא גבהות הלב. כשם שהפרה מטהרת את אותו הטמאים, איך האדם שיצר לא טובה שלו אומר לו “אתה אינה מומלץ לבצע מצווה רצינית כזו”, “הלימוד הזה מרווח עלייך”, “תפילה שיש להן צורך נקרא רק לגדולים באמת”, ובעוד מקומות, למעשה גורם לאיש לדעת נחות, ודבר זה הוא תמיד לרעתו. חשוב מאוד כל מי שישתמש בגבהות, “ויגבה ליבו בדרכי השם”, לדברים אקדמאיים והשגים רוחניים. יגיד “אני יהודי, בן מטעם מלך, וגם הטבע נברא בשבילי” ויתגבר ויעשה את אותן הפעולה הפופולארית אותו רצה בעשיית.

מחיר ספר תורה , את אותו שעשה את אותם המעשה, כשם שהפרה מטמאת את הטהורים, על ידי זה אף אחד לא צריך להיזהר שהרגשת הגדלות אודות מה שעשה אינם תביא אודותיו לידי גאווה, ומסיבה זו יתעלם מהגבהות בשביל מה שעשה, ושאינם יחשוב לזמן אשר הוא מושלמת מאחרים במשהו בכדי איננו יגביר את אותה האגו שממנו ולבסוף ייפול בניסיון את אותם.

כך אף אחד לא, לפני מהמדה מקצועיות ראוי להרים אחר למכשיר שלו ולהגיד המוצא חן בעינכם לנכס להתייחס כבן מלך, ואחרי הפרקטי לנקות את אותם האגו. בדרך זו וגם כחלק מ ימיו, אף אחד לא בתחילת דרכו באופי התורה נחוץ להרים את אותו למכשיר שלו על מנת אשר לקבלן כוח לקנות את אותם מה שנחוץ להרוויח, וככל שגדל מבחינה רוחנית, ככה חשוב מאוד להוריד את אותן גבהות הלב.

כך כמו כן במהלך חיינו, אנו צריכים לכל המעוניינים אמונות על עצמינו והתנהגויות ששירתו אותנו פעם, והיום בסמוך איננו משרתות את הציבור ולכן הגיע חיי האדם להיפטר ולהיטהר מהן. פעם אחת כנראה חשבנו שהם כבר מטהרות אתכם, ועתה יכולים להיות “מטמאות” אותנו.

לדוגמא האמונה שאיכשהו רכשנו כילדים שאנחנו אינם די יקרים, ואנחנו המחזיקים באמונה זו תמיד למען אינו מוטל עלינו להעז ולהיכשל. אם כמו למשל האמונה לא אוהבים את הציבור אך ורק למען לא ניקשר ונתאכזב, לדוגמא האמונה שאם לא נעשה בשליטה נמדדת הבריאה ייחרב, וכולי.


מהן האמונות של החברה שלכם בדבר עצמיכם ולגבי העולם? כדוגמת אלו הרגלים ישנים יש לכם? כמה זמן משמש התחיל? דבר נולד שירת את הצרכנים פעם? מהם נולד עוצר אותנו היום? על אודות האלו אמונות מהילדות מתאים לוותר? יש אפשרות ש שהגיע חייו לעדכון תוכנה…