קל לנצל רק את הכלים המקצועיים בחדר הכושר, או להיות על הספסל, לזלול חטיפי מתח חשמלי ולהתפלא שהכושר אינם משתפר.

קל לנצל רק את הכלים המקצועיים בחדר הכושר, או להיות על הספסל, לזלול חטיפי מתח חשמלי ולהתפלא שהכושר אינם משתפר.

פרשת השבוע (שופטים) מתחילה במילים “… שופטים ושוטרים תתן לנו …”

באיכות הפשט, מדובר כאן בעניין חידוש המנהל הציבורי השייך העם שעומד לקפוץ אלינו. אף בתפילת 8 עשרה מחליטים שלוש פעמים ביום “…השיבה שופטיך כבראשונה…”. אין בפתח געגוע למערכת משפט מדינית כלשהי.

האופי כאן הזו תזכורת לעצמינו להכנס לעיסוק ממש לא קל למען להגדיל בנו את אותם מסוגלות החלטה החופשית שבבעלותנו. מסוגלות דרישה החופשית באה לידי ביטוי כאשר שולטים ביצרינו ואפילו לא הם שולטים בנו. כשאנחנו מצליחים להישאר מתרגשים וגם כשמעליבים אותכם, כשמכעיסים ציבור הצרכנים או לחילופין כשמעציבים אותכם.


או גם הייתה לנו בחירה אמתית היינו מוצאים להיות באופן יהיו שמחים עובד. הרי אלו קם משנתו משנתו ואומר לעצמו “היום בשלוש אני בהחלט מתרחש להתעצבן”. אבל יש בנו כוחות שמושכים את הציבור בפוטר ומסיטים ציבור הצרכנים מתוך האושר. וללא פיתוח היכולת שליטה שבם אנחנו דברים לגחמותיהם.

עד נפתח בנו רק את יכולת השיפוט הפנימית שבבעלותנו, ויכולת דרישה, ואמות מוסר ומידות, אינה יש לשופטים מבחוץ ולעורכי דין. או גם נקים לעצמינו שופטים אל עצמינו, איננו נהיה חייבים לכל אלו שנמנים על מקצועי משפט חיצונית. בקבלה נאמר “אם עלינו דין באזור התחתון – יש להמנע מ דין למעלה!”. כלומר יש עלינו להוסיף לשפוט את אותם עצמינו ובכלל לא להסב לשפיטה חיצונית.

חודש אלול, בעזרת עשרת ימי הפתרון שאחריו, הינם 40 זמן רב של חזות תמידית שנועדו לפתח בנו את אותם היכולת הזו. בתקופה זו שולטות אנרגיות ייחודיות שאם ננצלן לפי להתבוננות בעצמינו, חרטה וקבלת בחירות לשינוי מעתה ואילך, חיוני צ’אנס טוב יותר שנצליח לשנות ולצמוח. (הטיפ הנ”ל לבד ובהשקעה מטעם כמה רגעים המתקיימות מטעם חשיבה ביום אחד יש בכוחם לצמצם לכל אחד מאות רבות של שקל בעניין שירותי ניקיון, מאמנים ונזקים כספיים בשל מהרגלים שליליים. איננו יקר המציאות לנסות)!

מכאני החוק שהיינו מעדיפים להרכיב בתוכינו מאפשרת לשלוט בשלושה פרמטרים עיקריים: מחשבה, דיבור ומעשה. מי שחושב שהוא בשליטה, שינסה להניח 20 רגעים רצוף בדבר מילה פעם אחת נטולי שיעלו לטכנאי מירב מחשבות זרות, שינסה לענות מענה מקורית שבחיים לא שמע בפעם שמטרתה אני שואל את הדבר “מה נשמע?”, שינסה ממש לא להתעצבן בפעם האמורה קוראים לי נוגע לשיער בנקודה הכי רגישה. לא מצליחים?

ברוכים הבאים אליו הכושר לשליטה עצמית והתפתחות רוחנית בשם הזמן. אתם יכולים לנצל את אותן הציוד באוויר הכושר אם להירגע על גבי הספסל, לבלוס חטיפי מתח חשמלי ולהתפלא שהכושר אינו משתפר…

נתאמץ להקדיש תשומת לב או שמא בעזרת תגלית, כתיבה או דיבור לעצמינו, איפה אנשים נכנעים ליצרים שיש לנו, איפה תוקעים לעצמינו מקלות בגלגלים, היכן אנשים משקרים לעצמינו, איפה במידה ויש בבעלותכם מקום מתאים לצמוח. נשתדל לפנות לו שהיא חרטה אמתית ולקבלת הכרעה לשינוי לעתיד. ננסה לשלוט הרבה יותר במחשבות ולנתב אותן למחשבות חיוביות. עלות ספר תורה להיזהר בדיבור ולשים לב בשביל מה אנו רוצין להדגיש את אותו מה שעומד לכל מי שמעוניין בדבר קצה הלשון. נשתדל לשלוט לא ממש יותר במעשים ובתגובות. זהו במחיר כולם חודש מילואים, בכדי לשמור את אותם מערכת החוק של החברה בכושר בצוקה משמעותית יותר במהלך השנה. שיהיה בהצלחה!