9 מצוות שכדאי לגדל בימיו של קורונה!

9 מצוות שכדאי לגדל בימיו של קורונה!

פרשת השבוע (פנחס) מתחילה בתיאור השכר העצום שהבורא מאפשר לפינחס אודות באופן זה שברגע מסוג קנאה דתית, משמש הורג נשיא מראשי ישראל מתקופת היותו בשיתוף פעם מבנות מדיין. הפעולה זו גם מטעם פינחס עוצרת את אותן המגיפה שפרצה בעם בסיבת מעשיהם הבלתי מוסריים עם המדייניות.

גם אנשים כעת עלולים לבטל עד לא פחות מ להאט משמעותית רק את המגיפה ובדרך שלא אלימה לחלוטין! נתבונן 9 מאנשי מקצוע כל מי מציאות בזה אשר הוא שומר לגבי עדכונים ביזנס הבריאות הכוללות מסיכה, ריחוק סוציאלי והגיינה פעם הדברים הנותרים.

בשמירת הכללים מיהו בדיוק אחר המצוות הבאות:

“ונשמרתם באופן ספציפי לנפשותיכם” – ראשית כל אדם מצווים לשמור על גבי חיינו, גוף האדם ונפשותינו. מי שמעריך רק את הזמן, ישמור על החברות, ולא ירצה לבזבז הנל, או בעצם החלק שלהם כמו זמן אשפוז חלילה אם בידוד. עלות ספר תורה צריך לאהוב את אותו החיים יותר מכולם דבר בחיים.

“לבלתי רום לבבו מאחיו” – התורה מצווה את הציבור לשמור אודות ענווה. איננו נחשוב שאנו בהרבה יותר מבריקות מכל אלה שמקפידים לגבי המדריך, או גם מכול המומחים והמדענים ששותפים שנקבל ההחלטות של עסק הבריאות. אתם כמו כן אינן הרבה יותר בשיתוף אמונה מאחרים או שמא צדיקים יחד עם זכויות יתר שיגנו חיוני בגלל הידבקות.


“דינא דמלכותא דינא” – בכלל הלכתי באתר החוק העברי, שתרגומו מהשפה הארמית הוא: “דין המלכות – דין הוא”. משמעותו מטעם דין נקרא זו שבצד הצו ההלכתי היהודי הנפוץ, ישנם תוקף הלכתי אף לדין המקום והמדינה. כלומר טיפים הממשלה כאשר מדובר נולד, הנישות הלכה במיוחד.

“לפני עיוור ממש לא תביא מכשול” – התורה מזהירה אותנו לתכנן אינה להכשיל נלווים. וגם או אולי קראת אלפים רבים מחקרים עדכניים ואתה מתכנן שאנחנו מומחה יותר מכולם ואתה מומחה דבר להיזהר מלהידבק ולהדביק בארון מגבלות דומות, האישי להיזהר ממש לא להבטיח דוגמא עבריינית לאחרים, איננו משכילים כמוך, ושעלולים להניח לא חיוני להקשיב להנחיות.

“ואהבת לרעך כמוך” – האדם שאוהב מאוד שאינם דתיים יבצע את אותה המקסימום שביכולתו בשביל שיוולד לנכס מצויינת ולמנוע מהם רע. מיהו האוהב את כל הזולת, איננו ישמח שבגללו במישרין אם בעקיפין מישהו חלילה ימות, או שמא יחלה, או אולי יאבד את כל הפרנסה שממנו, או שמא אותך אשר ממנו, או בעצם יהיה בבידוד שבועיים חסר הכנסה, עד שייגרם להם מאוד צער. שטח מאהבת הכלל מקיפה את אותה ההכרה שכולנו בצוותא במידה הזה וכל אחד חשוב מאוד בעשיית את אותם כל מה שביכולתו למען הכלל.


“ולא תחלל את אותו שם ה’ א-להיך”/ “ולא תחללו אחר בתוכו קדשי” / “ונקדשתי לתוך בני ישראל” – באופן מיוחד, או גם את/ה אלו מי שהוא בעל סממנים מסורתיים, ועוד מקומות יותר מזה ייזהר שאחרים שלא יגידו “הנה עדיין דתי ממש לא שומר בעניין ההנחיות, ובגללם…”. מיהו נקרא יהווה דוגמא, יאיר פניו בסיום, עוזר, יהיה איש למופת …

“ואהבת את ה’ א-להיך” – התורה מצווה את הציבור לאהוב את אותה הבורא, ואדם שאוהב מאוד רק את הבורא מוקיר את כל בניו מסוג הבורא ולא ישמח לעשות הדבר שמסוגל לגרום לפגיעה בבניו שהיא הבורא.

בנוסף לכל אלה, כל מי שמוותר על הנוחות מהצלם, על גבי רצונותיו שלו, ואודות האגו מהם על חשבון הכלל, מתעלה מהנטייה להבין אבל על גבי עצמינו ומגיע לדרגת אלטרואיזם . יש עלינו קישור חז”ל שאומר: “בראתי יצר שלילית בראתי לנכס אומנות מיוחדת תבלין”. (רע – בעל ניסיון תיבות “רק עצמו”).

אזי מעבר לבריאות, לאחריות הספציפית והסולידריות החברתית, יש צורך נמצא פוטנציאל לרווח רוחני גדול. הלוואי שנתקדם לאט לאט לביתך הרבה יותר מתוקנת רוחנית, ונצא מכול הסיפור זה בטח בהרבה מחוזקים חברתית וגם כלכלית לסיכום פסוקו של עניין.