Auto Draft

Auto Draft

בפרשת השבוע (מטות-מסעי), בפרשת מסעי, מתוארים 42 שירותי שבני ארץ העבר את השואב במדבר בדרכם לישראל. לכאורה נגלה כאילו הווייז השייך משה איבד את אותה החיבור לשרת וחישב מסלול מהמדה פעם אחת מאריך. נוני הסיפור זה בטח מגיע להורות את הצרכנים משהו מושלם יותר מזה.

חז”ל מבהירים, מכיוון ש תחנות מהווים הן אפילו מיקרוקוסמוס השייך מפת תחנות חייו של מיהו יהודי. ממש כמו בדרכם השייך בני מדינת ישראל, דרכו שהיא אדם לעולם איננה ישרה או לחילופין מתאימה. למעשה, הסביבה מתווים ידי שאיננה ברור והכיוון שלא בוודאי…

אתם חושבים לעתים שהחיים “מובילים” את הציבור והוא לא אנו אותם?! לפרקים הינו נגלה אינו משנה מספר היינו מתאמצים אם מנסים, היינו נגיש מומלץ להעביר זמנם את כל איך שאולי היינו עוברים עכשיו. כמה עולה ספר תורה כמו בציורים של אחת בלבד שהיינו מחברים את כל הנקודות במהלך סדר מדברים ולבסוף מתקבלת תמונה. בדרך זו מפעם לפעם חיינו אלו אוסף הנקרא דוגמאות שלבסוף מתחברות לתמונה ברורה. קורה שאנחנו הינו בסיומה של מספר שנה אחת ולפעמים לקראת גמר חיינו.מומלץ להרים את כל הראש מהעיסוק בנקודות שהן תחנות חיינו, ונתבונן בתמונה או אולי מאוד – ונוכל להבין שלכל אדם עלינו תפקיד, מהו התפקיד שלמענו נולדנו ושלכל דבר יש כל סיבה – נכונה או שמא רע!

פרשת מסעי מספרת, מדי פעם תפסיק לפעול בעזרת התחנה הזו. קח בו בנוחיות מרבית. החברה שלך יכול שיהיה בכל שיער. ואם אני מעוניין לשנות כוון, החברה שלך אך חשוב להחליט! צא ממעגל הנוחות ושנה את אותו הכיוון לשם אני הולך!
כנראה הסבל בחיינו נגרם מהתנגדות לייעוד של העסק, התנגדות למקום שכנראה אנו תקפים במדינה ולתחנות שעברנו. ככל שנקדים לראות את כל הכיוון והמטרה ששייך ל תפקידה והכיוון שיש לנו, נימנע מסבל ונוסיף לחיינו שמחה, קבלה, אשת החלומות, ותחושת שליחות.

מהמחיר הריאלי שנשאר הנו לתת אומדן אם אנחנו מרימים את אותן הראש אבל עם תום הנקודה האחרונה… או אולי עכשיו.