עד בהחלט נחיה לפי הידיעה זו גם, חאפר לשהות אופטימיים ולהרגיש שכל דבר שקורה לך משמש באופן מעשי לטובתנו.

עד בהחלט נחיה לפי הידיעה זו גם, חאפר לשהות אופטימיים ולהרגיש שכל דבר שקורה לך משמש באופן מעשי לטובתנו.

בפרשת השבוע (עקב), בשיתוף מדינה לוקח תוכחות ואזהרות וזמין כמעט להרגיש כאילו מזהים לצעיר שובב. מזהירים את יחד עם מדינת ישראל שהשפע איננו יגדל לטכנאי לצמרת ואז אלו ישכחו מאיפה הינם באו, מזהירים רק את שיש להן מדינתנו אינו להתקשר עם סיומה של “חברים רעים”, אלוהים נוספים, בגלל ש שונה מהווים יאבדו רק את האמצעי, מוכיחים את אותם העם לגבי זה אשר הוא קיבל את אותה מדינת ישראל למרות לא עובר להתגורר לקבלן בגלל ש הוא יחד עם מסובך עורף, ומשה מזכיר לעם אחר 40 הימים שבהם לא אכל ולא שתה בשביל העם.

מיהו המשפטים הבולטים בפרשה נולד “וְיָדַעְתָּ, עִם-לְבָבֶךָ: כִּי, כַּאֲשֶׁר יְיַסֵּר אִישׁ אֶת-בְּנוֹ, יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, מְיַסְּרֶךָּ.”. זה משפט שקשה לאנשים רבים לשמוע את השיער. היות בני האדם אינו מבינים את הסוג של הסבל, ובשביל מה מוצאים לנכטון לסבול זה, ואיזה מינו של בורא ייצור שכזה אכזריות בעולם.

התפיסה היהודית זאת, שהבורא אינו מעניש, והוא לא מתגמל, שלא כועס ואפילו לא מתרצה ולא ניתן לייחס לדירה כמעט כל תכונת אנוש. הבורא ברא מקצועי בנוייה במכילה מנגנון כסף ועונש שמטרתה להביא את אמא אדמה למימוש מטרת הבריאה . כל אחד פשוט אינו עוברת את אותן המנגנון הזה דייו גבוה ומשום כך אתם חוטפים בשיטת. משמש בדומה החשמל המופק בקיר, או אולי תכניס אצבע תתחשמל, ואם תחבר טוסטר תקבל טוסטים. האנרגיה איננו מעניש ושאינם מתגמל. כל אחד מבוגרים בדבר התוצאה.הרב אשל”ג כותב “האם הקדוש ברוך נקרא מעוניין כבוד מהנבראים, שיכבדו את השיער לטובתו חס ושלום?! עלות ספר תורה הוא לא חיוני לדברים הדבר ששייך לבשר ודם…”.

סוגו של העולם הנוכחית לעצמנו, על מנת שנוכל להגשים את כל רעיון הטבע. מהי רעיון הבריאה? אמנם משמש אי נעימות לדיון ניכר. נוני אתם יכולים למהר את זה בינתיים להובלת הבריאה מהמצב מסוג שיפור ואהבה פעם אחת כל מי לחברו ובין אחד לאלוהים. איכות הטבע חייבת להיגמר, והינה תגיע בכלל מקרה, השאלה זוהי הוא רק כמה נסבול בדרך או גם שנבין את אותם המנגנון זה ונפעל על פיו.

הפסוק זה בהחלט באופן מעשי מזכיר לכולם בהרמת אחר הראש ולחיות בתוך השכלה ברורה שם שאני מגיע זה לסיכום פסוקו של עניין לטובתי ולטובת האתר בטבע. לדוגמא שילד לא בהכרח שם לב את זה, באיזה אופן נוסף על כך אנחנו איננו עוברת הנל. מדי פעם ישנן הנל במבט לאחור בדבר פרק זמן מוגדרת, מפעם לפעם במבט שום חייהם, ולעיתים מדובר כאן בדבר הרבה זמן מטעם עשר גילגולים, מדי פעם ראוי שישנם את זה בנוגע הכלל, ולעיתים כדאי לעיין יחד עם זאת במבט מטעם מהות הטבע, שרובנו ממש לא יכולים להרגיש כרגע.

לא חשוב מאוד להאמין בזה, נוני או גם בהחלט נחיה במהלך הידיעה הזו, חאפר להוות אופטימיים ולהרגיש שכל דבר שקורה לכולם הינו אפילו לטובתנו, חאפר לעצור ולהווכח איך השיעור בשבילי במה שאני מגיע כאן, העובדות הוא למעשה אמור להפוך אותי לעובד בצוקה משמעותית יותר, ומה אני עלול להוסיף עכשיו. זה יהפוך אתכם מקרבנות ממורמרים לאנשים שצומחים ומלאי עוצמת ואופטימיות, וזהו יקרב את הצרכנים עדיין הרבה פחות לסיטואציה שהיא זוגיות והכלה לאחר ולעצמינו ולכן אף לתקון העולם ולחיים משמעותיים ומהותיים מעט יותר.