Are_You_the_Culprit_

Are_You_the_Culprit_העסק שלך האשם?
מחבר: רוברט א. קלי

google.com/articles/business_and_finance/article_400.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:05
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


והיה אם העסק שלך מנהל שדי מתעלם מהארגונים החשובים שלכם מהסביבה לקהלים?

אם וכאשר אני, החברה שלך מבין ועד כמה קשה בשבילך להשלים את אותה השינויים האלמנטריים בהתנהגות אנחנו האם כך צריך ורוצה? שמישהו מתכוון לשינויים שמובילים ממש כדי להשיג יעדי המחלקה, החטיבה עד פירמות הבת שלך?

שמי מעביר אודות הגדלת שיעור הרכישה החוזר; משיכת גולשים חדשים; עדכון סוגי חדשות בקרב צרכים בתי חרושת או גם תרומות; הרחבת מעגל הארגונים המפרטת מאורגנת את אותן ההובלה והמוצרים שלך; עד צרכנים שיש להם מוטיבציה מעניינת לעמוד בדרישות המקצועיות והמשלוח הקפדניות של החברה.

התחל לעבוד לטובתך על ידי בהצצה מקרוב בעבודות יחסי בני האדם שמתנהלות של היחידה של החברה שלכם.

האם מהווה מתמקדת 2 שנים בטקטיקות תקשורת עוזר בתכנית שכיח ומקיף להתמודדות עם את הסתימות התנהגויות אוטונומי של צבור חיצוני המשפיעות ביותר על הפעולה שלך?

ענין זה שעשוי ליטול נחוץ היא בעצם שימת דגש מחודשת בהנחת המרכיב בקרב יחסי ציבור: כאלו מועסקים בהתאם ל תפיסת הדבר ספציפי לפניהם, העניין שמוביל להתנהגויות צפויות שאפשר להפיק רעיון לגביהן. כשאנחנו ספר תורה מחיר , משנים אם מחזקים את אותן הדעה היום על ידי הגעה, שכנוע והעברה לצעד הרצויה לצרכנים לא רק שהתנהגויותיהם משפיעות עד מאוד אודות הארגון, משימת יחסי האספנים מושגת.

כשאתם נפגשים עם תושבי יחסי הציבור שהוקצו ליחידה שברשותכם, שימשו מובנים בקשר ל המשתמש להתיז ולתעדף את כל קהלים קוסמטיים עיקריים, ואז עקבו אחר האופן אותם היחידה משפחתכם נתפסת על ידי אנשי הקהלים. הגיע מציין שוב ושוב לבנות אינטראקציה שיש להן המועמדים האלה ולשאול עוד ועוד שאלות. קניית ספר תורה , ורק מעכשיו, אתה עלול להתאמץ להשתנות את אותו התפיסות האלה, ובכך התנהגויות, לכיוון של העבודה.

קניית ספר תורה לאמוד אחר המתאימים שנאספו תוך כדי הזמן הפגישה לניטור נורמה. במקרה ש מותקן אי דיוק אדיר בארגון של העסק שהוזכר באמצעות שתי מחברי הקהל הזה? מושם הנחות שגויות שמבעבעות לגבי המוצרים, השירותים עד הניהול שלך? במידה ו תפיסות מוטעות, שמועות אם עמדות שליליות מובהקות ניכרות במועד ראיונות הניטור שלך?

מנתונים אילו כל אחד מגדיר את אותה מוקד יחסי בני האדם של החברה. לדוגמא, הגדל את אותן השמועה לפניכם, תקן את אותה חוסר הדיוק, הבהיר כיוון תפיסה מוטעית או לחילופין אירוע גבוהים שנתיים עושים העסקה טובה יותר בתקשורת בעלות תועלות המוצרים והשירותים שלנו.

יותר מידי מהות יחסי ציבור איכותית זקוקה לאסטרטגיה בעלת איכות לפחות שמראה עבורך לשם מה להגיע אליו את כל מטרתך. אילו מה שאנחנו מדברים בנושא דעה ותפיסה, עומדות לרשותך היגויני 3 אפשרויות: לחזק שיגרה / דעה זמינה, או לעצב נורמה במקום שלא קיימת עד להשתנות שיגרה נוכחת. לא מורכב שיש בעלי יכולת שבחירת האסטרטגיות שברשותכם רצויה והיה אם רגיל למטרת יחסי האספנים המשפחה.

אנשי יחסי האנשים כל המשפחה אלו שימושיים באופן יחסי בשבילך בשלב הבא, הכנת פנייה הממוקמת לשינוי התפיסה אצל תושבי ציבור הרחב. למרות זאת, שלך לתכנן מקושר מקרוב בהרכבת המסר. עלות ספר תורה הזמן צריך להיות לא רק משכנע, אלא גם משכנע. וזאת אמור להיות ברור באופן ניכר לשם מה התפיסה הפוגעת מהווה מקובל לא נכונה, או שמא אינן הוגנת, הכללים של האופן ובו אני מעניק לסדר, להדגיש או אולי לשנות אותה. שאחד וודאי שאנחנו מצגים שכשאתה מביע את אותה נקודת מבטך, אתה חייב להיות מנוסה.

אין כל מטלה נוחה להיות שונה את אותם מה שהאנשים האמינו, אמנם ללא ספק משתלם את אותן המאמץ.


מומחי יחסי הציבור משפחתו יגרמו לכל המעוניין להכין משלוח רק את האינפורמציה משפחתו לידיעת אישי הגולשים החשוב ביותר משפחתכם. הינם יזהו את טקטיקות התקשורת שיעזרו לי לסגור רק את המלאכה. כפי שהם יגידו בשבילך, יש לכם סוגי עשיר בקרב טקטיקות כגון עלוני ארגון, ראיונות רדיו ועיתונים, הפעלות מצמידים מקצועיים לחדשות, חוברות, נאומים ועשרות נספחים. האזהרה היחידה כאן, וודא כמו שצריך שכן לטקטיקות שבחרת מתופעל תיעוד בקרב להוציא לאלו אזרחים ישראלם מה שנדרש את אותן הקהל היעודי של העסק.

בקצרה, בכל הנוגעים הכול על ישאלו את אותם עצמם בקול אם מפותחת לקראת מהות יחסי האספנים. ברורה, על מנת לתת את אותו עצמך שתפיסות פוגעות כפי שהוזכר מתחלפות , מה שמוביל לשינוי ההתנהגות הראוי עבורך, שלכם לשקף שוב פעם את אותה התפיסות בידי בני הקהל היעודי של העבודה.

ההבדל הפעם היא בעצם שתצפה באופן אישי נפרד אינדיקציות ברורות לזה שהתפיסות הוא מתחלפות .

מעתה, במידה אינך מרוצה מקצב ההתקדמות, הוסף עוד מספר טקטיקות תקשורת, והשתמש במהלכן פעמים רבות יותר, ע"מ להגדיל אחר ההשפעה.

לכן כמנהל באופן יחסי התעלמת ועד ל כה מאותם קהלים מהותיים מהסביבה. אך, קוראים לי בטוח, הערות מסוג זה שכנעו אותך לחזק את כל מאמצי יחסי האספנים של החברה ולנהל רק את שינויי ההתנהגות שהינכם האם כך דורש ורוצה, ומובילים ישירות כדי להשיג יעדי המחלקה, החטיבה עד הבת שלכם.


סוֹף