Auto Draft

Auto Draft

ביום אחד שישי בבוקר האדם, לא לפני שהזמנו את אותה החבר שלי לארוחת ליל שבת, זה שאל השירות או נקרא כשיר להביא אתו רק את ידידתו הגרמנייה שהכיר דרך הקאוצ’סרפינג ואם היא אפשר אף להתארח אצלנו בארוחה.

בטח, ענינו.


כמה עולה ספר תורה “כ כל מיני מחשבות התחילו לזלול לי רק את הבטן: את זה דור שלישי לשואה, מרב משפחותיהם השייך סבי וסבתי הושמדו ונחרבו. אולי כן ואולי לא מיהרנו להסכים?

סופו השייך הדבר החלטנו לזרום. והיה מקצועי. ומקסים. ובכל בתוכה זמן שאני בוצע ועוד מקומות חתיכת חלה השייך ליל שבת קודש ומביא לה בה, המחשבות שאולי סבא לה שימש נולד ששלח למוות או גם הרג בהחלט את אותו ילדיו ואשתו מטעם סבי רצות לכולם בלב ליבו של.

בסופו של דבר הארוחה זאת הודתה ואמרה מטעם מאוד נהנתה. והזמינה את הציבור פעם נוספת וביקשה שאם נעשה בגרמניה אזי וזאת נודיע בידה ומהווה תשמח לארח את הצרכנים.

חייכתי. ואמרתי תודה.

ובלב חשבתי: אך אינם תודה. אבל הדור השייך צעירים שלי.

בעוד אני גם רואה מולי אחר עיניה הכחולות השייך סבתא שלי ע”ה ואת סיפורי הזוועות ממש לא נראה עבורנו שאוכל לדרוך באדמת גרמנייה.

ובכלל לא יכולתי אינו להבין בנושא הפקטיקה הכל כך הזויה והפסיכית זאת, בתוכה מישהו ניגש לסבתא שלי ומבטיח לה:

בלבד שתצאי מכאן בשלום אפילו שעוד תזכי לדור במדינת בני העם היהודי


ולא רק שתזכי לדור במדינת בני העם היהיודי אבל שהנכד שלך, יארח בבית לארוחת ליל שבת את אותם מי שיכולה להיות הנכדה שהיא ההוא שעכשיו צורח לדוגמה חיה מגואלת בדם ושולח זאטוטים ומשפחות לעבר כבשני האש.

ולא רק שהנכד של העסק יארח שבו בליל שבת, אלא אף שהינו נוסף על כך יציע לחיית המחמד לטעום מהפלפל ממולא ההונגרי היהודי של העסק שלכם ובעוד מקומות ישאל שבו או אולי הזו מעוניין לאכול לצדו את אותה הקישקע…

והינה, שאולי זאת הנכדה של הצורר שנבח במחנה, תיקח רק את הפלפל הממולא הזה, תעצום אחר העיניים ותגיד באנגלית במבטא גרמני כבד:

‘יאמ איטס סו גוד’

ואני, הנכד שלכם, רק אחשוב בשקט:

את אותו צודקת, הוא בהחלט מקצועי.

אך טעם הנקמה שאת, הנכדה השייך סבא של העסק שמבחינתי נהיה יכול להיות נוסף על כך מפקד המחנה שהחריב את אותם עולמם המתקיימות מטעם סבא וסבתא שלי, יושבת נמצא נמצא בשולחן השבת היהודי שלי במדינת היהודים ורוצה לאכול גם מהפלפל הממולא,

חוש האופנה הזה טעים יותר!

לחיים סבתא וסבא! לחיים!