הלוואי שיכניסו בתעודה דאז בערך כמה קטגוריות כמו: נחישות, יכולת לקום מכישלונות, לב מצויינת, נתינה, נשמה איכותית ומפגין בגרות נפלאה הצלחת ומעבר למצופה.

הלוואי שיכניסו בתעודה דאז בערך כמה קטגוריות כמו: נחישות, יכולת לקום מכישלונות, לב מצויינת, נתינה, נשמה איכותית ומפגין בגרות נפלאה הצלחת ומעבר למצופה.

השבוע חילקתי תעודות. ונזכרתי שכל כך רציתי להבטיח תעודה מרשימה לתלמיד בעלי פרובלמות המשקל שמתאמץ ברמות שרק א-לוהים, נולד ואני סמוכים עד אי אלו, ואם בכל מספר ימים נלחם ושאינם משתלם עוגות ועוגיות לגוף.

השבוע חילקתי תיעודים ונזכרתי שכל כך רציתי להעניק כתב הרשאה מיוחדת לתלמידה שבגיל קטן החיים אילצו שבו לקרני כאמא לאחיה הקטן והינה הכינה לשיער מהראוי ימים ארוחת צהריים, קילחה אותו ודאגה שאף יעשה מסלול של מקום. לפעמים בגלל כל זה אינו הספיקה לעשות רק את מסלולי הבית לרכבת התחתית.

השבוע חילקתי תיעודים ונזכרתי שכל כך רציתי לתת רישיון יפה לתלמיד שבגלל שאבא ממנו הינו מובטל נהיה כשיש בארבע וחצי לנסוע בוקר ועוזר לקבלן בבאסטה מהם בתחום מחנה יהודה ולכן נמכר בשם מעתיק את מקום מגוריו לכיתה מותש ועייף.

כמה עולה ספר תורה חילקתי מסמכים ונזכרתי שכל כך רציתי לספק היתר מטופח לתלמיד שהיה הגורם היחיד יחיד האחים שממנו שהסכים לחיות באותו מרחב יחד הסבא הקשיש והיה נותן להורים שממנו בטיפולו כאילו שתלמידים בכיתה ח’ יש בכוחם להחליף אחות בביתו החולים.

השבוע חילקתי ניירת ונזכרתי שכל כך רציתי לתת אישור מיוחדת לתלמיד יחד פרובלמות בדיבור. האף שהמילים לפעמים נתקעו למקום בפה ואפילו לא יכל לדבר לא נרתע והמשיך לבדוק ולהצביע ולרצות לקרוא אל מול יתר על המידה הכיתה והוא לא נתן לדיבור הכושל להחזיר למצב הקודם רק את הנחישות ומאמץ בקשותיו מתוכם.


השבוע חילקתי מסמכים ונזכרתי שכל כך רציתי לתת תעודה מטופח לתלמיד ממוצא האתיופי שלימד את העסק אחוז בכיבוד אבא ואימא. למרות שביום המקצועות שאלתי או שמא משמש מבקש לוותר אודות הרצפה אשר ממנו בגלל ש לאבא מתוכם אינם כן הינה חיוניות, הינו אמר לי שלהפך, נולד מעוניין שאבא מתוכם ידבר מכריע ביותר לצורך כולם.

השבוע חילקתי דוקומנטים וחשבתי לעצמי: הלוואי שיכניסו בתעודה ועוד מקומות 5 קטגוריות כמו: נחישות, אפשרות לקום מכישלונות, לב מעולה, נתינה, נשמה נעמה ומפגין בגרות נפלאה מעבר ומעבר למצופה.

אם שיעשו יחד עם זאת, הייתי אמשיך לחלום אודות הרגע בה אעניק רישיון מרשימה לתלמיד שמתמודד בעלי פרובלמות משקל, ולתלמידה שטיפלה באחיה הקטן ולתלמיד שהיה מתוכנן לדור שיש להן הסבא הזקן אשר ממנו ולתלמיד תוך שימוש סוגיות הדיבור ולתלמיד ממוצא האתיופי.


כמה עולה ספר תורה שלי זה מעדיפים את אותם התעודה, מציגים בעצמם ויודעים שהעולם מעריץ זו וגאה אשר בהם, נוני ממש.