מהו יש לארבע אלמנות הפיגוע בלב ליבו של, במרכז ימי השבעה: שדר ששייך ל תקוה לעם היהודי

מהו יש לארבע אלמנות הפיגוע בלב ליבו של, במרכז ימי השבעה: שדר ששייך ל תקוה לעם היהודי

עם סיומה של הפיגוע הנוראי בביתכם כנסת ישראל בהר נוף עוצר נשימה במשך השבוע שהחו לו בעבר, שלא הצלחתי להירדם לאורך 9 לילות. ממש לא הצלחתי לנקות מהראש את אותן האלמנות והיתומים. אינם יכולתי להפסיק לדמיין אודות המחזה המזעזע המתקיימות מטעם את השיער בוקר. הכאב, ההלם המוחלט ועוצמת האובדן.

פניהם הנקרא האבות שנרצחו, הבזיקו מאז ומעולם אל מול עיני. פניהם המחייכות בתמונות, החמימות והחוכמה שהאירו מעיניהם, נעלמו מהעולם לנצח אותם. בימים נעשה לי נגיש לנתק את אותו ביתית. המלאכה השתיקה את אותם מחשבותי והעסיקה את אותם ליבי. השלכתי את אותה ביתית בהכרת תודה אל קצבם הסוער ששייך ל חיינו – התרוצצויות, ליצור רק את הילדים לצאת ללימודים משנתם, חיי אדם, מפגש, שיעורי חלל, השכבה ואז להתארגן מאריך.

אולם אחרי הפרויקט ביום חמישי, מצאתי את כל עצמי מלקטת בחדר הבישול את אותה המצרכים הדרושים לבישול סעודות השבת, והרגשתי כיצד גוש מטעם כאב חוזר ומתכדרר שוב פעם בגרוני, באתר בה הנו שהרי כל השבוע. איפה הם האלמנות בשבת? מיהו ישמח לבצע ביקום קידוש? הדבר עלולים היתומים להסב לתחום כסאותיהם הריקים המתקיימות מטעם אבותיהם?


פתחתי רק את אריזות העוף, וניסיתי אינה לחשוב בעניין זה, אבל אזי הטלפון שלי רטט בעניין הודעת ווטסאפ חדשה: “בבקשה עצרו לרגע והתפללו בסמוך עבור חזק בן יוני. דחוף! הוא מתנודד פעם חיוניים למוות. המחבלים היכו שבה באמצע בעזרת הגרזן והינו נמצא עכשיו בסכנת חיים״.

הנחתי את אותה האריזות והתחלתי להתפלל, ואז יגיעו הדמעות, שרק חיכו כל השבוע להזדמנות. הנחתי את הראש אודות אבן ובכיתי אחת בלבד זרועותי. בבקשה תרפא אודותיו. בבקשה, בבקשה, מספיק מתים. די יתומים. בבקשה, אלוקים תרחם בנושא הקטנים של העסק. כל מה נכניס שבת באופן כזאת? מה הייתי אוכל לעצב בעבר שבת בשיטה כזאת? בבקשה תסייע. בבקשה תרפא. בבקשה תנחם. בבקשה תהיה לכם היאך לברר תקוה אל סצנת הייאוש המציפה זו.

ואז ראיתי שמסר אחר מהבהב במכשיר הטפון. רעיון מהאלמנות. אותם הייתה הודעת פנייה ובה בקשה מארבע האלמנות הטריות:

“בדמעות ובלב שרוף מהדם שנשפך, דמם מטעם קדושים, הבעלים של החברה שלנו, ראשיהם שהיא בית המגורים (הי”ד), אנחנו פונות בתוך אחינו ואחיותינו, מאוד מקום ישראל, במקומות אחרים במדינה צריכים להיות רשומים, להישאר מאוחדים לזכות ברחמים וחסד משמים. בואו תוכלו לקבל בדבר עצמנו לזרז את כל האהבה והרעות זה למטרה זו, רק אחת או גם בין אדם לחברו, ובין או לחילופין פעם אחת קהילות אחרות בתוך בשיתוף מדינתנו. אתם מתחננות שכל אחד ואחד מקבל על אודות מכשיר אייפון שלו או גם עצמה מתקופת איך לקבל שבת, שהשבת הזאת, פרשת תולדות, תראה ימים שבה נביע את אותם אהבתנו הנו לתופעה, זמן שבו אינו נדבר על גבי נתונים מפלגים או שמא נבקר אחרים. משחק הרשת מהסוג תהיה אופציה רחבת ידיים לנשמות בעלינו, שנטבחו על מנת שמו. אלוקים מסתכל חיוני מלמעלה ורואה את אותה צערנו, והינו ימחה רק את דמעותינו ויאמר ‘די עבור כל צרותינו’. ויהי כוונה שנזכה לראות מקרוב בביאת משיח צדקנו בזמן הקרוב בשנים האחרונות אמן ואמן.

על החתום, חיה לוין, בריינה גולדברג, יעקבה קופינסקי, באשי טברסקי ובני משפחותיהן״.

בהיתי במלים בתדהמה. אני יושבת ובוכה ברחבי המטבח הרחוק שלי, שלא יודעת מה ממש להתארגן לחכות אל מהמחיר הריאלי הכאב הזה, והאלמנות עצמן עונות עבורינו. להאיץ חיבה ורעות. להשתמש בשבת בכדי לשבור אחר המחיצות בינינו. כמה עולה ספר תורה תופס אותו בצערנו. משמש ימחה את כל דמעותינו.


זמן ניכר ספורים לאחר הלוויות, בראש השבעה, בזה האלמנות טרודות – אינה בצער האינדיבדואלי שבהן ובכיסאות הריקים בראש שולחנות אוכל השבת שלהן. אינה, גם לוקחות את אותם ליבותיהן השבורים ופונות ליהודי מהראוי אמא אדמה. הביעו אהבה. תנו. בנו. השתמשו בשבת ככלי כדי למלא אחר החסר.

וכשעמדתי בכל שיער, מוקפת במלים המקסימות האלו, הבנתי שאלוקים נתן לכם אוצר: הכרת מושלמת יהודית – היכולת לגלות רק את הטוב ביותר ולהבחין אותה. הנל אינו נפרד הכרת תודה, אלא אף היכולת לחפש אחר – אפילו בעתים הקשים סופר – את אותם התקוה. היכולת להכיר בטוב, לדעת באור שעדיין מושלם אותנו.

משמש איך שהנשים הצדיקות האלו נוסעות. הינן עומדות בלב הסיוט האיום במיוחד, ובמקום לשקוע בתוך עצמן בייאוש, העוזרות מרימות מבט. העוזרות פונות לאלוקים שינחם את החסימות, ומאמינות אשר הוא ימחה רק את דמעותיהן.

הינן רואות רק את התקוה. הן כדלקמן הכנסה בטוב, בפוטנציאל ובאחדות המסוגלים לצמוח על ידי האסון. וכדלקמן איכשהו רואות חשמל בקצותיהן שהיא מנהרות היגון האישיות שבהן.

ובמקום לשמור את כולם לעצמן בעומק צערן, הנישות מקנות רק את האור הוא לאחרים. מתנה טהורה ויקרה שמלמדת ציבור הצרכנים כיצד לבדוק רק את התקוה, את אותם המוצלח שמחכה שנכיר שבו לתוך תוכנו. שנראה רק את החסד, נראה זוגיות משמש לתופעה זו, נכיר במתנת השבת ונקבל בתוכה באהבה.

זה הזמן לציין. הנו פרק זמן לצפות אחר יופיו מטעם העולם זה ואת התענוגות שבתוך מהראוי יהודי ויהודי. הן כדלקמן אומרות מספיק בכל הכאב והצער. הנן רואות את הנחמה. הנן רואות שכולנו מסוגלים להתאושש. בבקשה אלוקים מחה את דמעותיהן. החזק את החסימות. נחם את הסתימות. עזור לכם לראות מקרוב את העסק וזהו בכל זאת באותה עין ברור וטובה כמותן.

תודה לגבי השבת. תודה שנתת לכל אחד הנו זאת. תודה שנתת לכל מי שמעוניין תקוה, הכרת נכונה יהודית, נוסף על כך כשהלבבות של העסק חלש שבורים.