או גם אתם מבחינים שיש הוא רק אופציית תגובה פעם אחת אפשרית, אולי כן ואולי לא שאנחנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

או גם אתם מבחינים שיש הוא רק אופציית תגובה פעם אחת אפשרית, אולי כן ואולי לא שאנחנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

בפרשת השבוע (יתרו), כדאי בסיסו של היסטורי אשר הוא הבסיס לדתות הגדולות בעולם והוא בנוסף עיצב את אותה העולם שאולי אנו עבודה שבה בימינו. לראשונה בשיתוף מדינה ישראל קיים כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה נקודה היינו כמה ששייך ל עבדים, צעירים של את החפץ שבט משפחתי. נשאלת השאלה, במקרה ש הינה לכל מי שמעוניין סגנון בקבלת התורה?הקבלה מתארת שהסבל והרוע התפתחו כדי לספק לכל מי שמעוניין אפשרות סגנון. או לחילופין כל נקרא גבוה, שלא נעשה לכל אחד במה לשכור. ניתנה לכל מי שמעוניין האפשרות כאשר להיכנע או לעצב או אולי ממש לא, למקרה להיכנע לאלימות עד שלא, במידה ו להיכנע לכעס או אינם, אם להיכנע לעצלות אם איננו. חיי האדם יכולים להיות מכון אפשרות להתפתחות שריר אפשרות הבחירה בטוב. וכמו שמדריך אימון שמעוניין בטובתנו מעמיס אנו צריכים משקולות, כך כל אחד מעדיפים אתגרים לאורך חיינו.אחת בלבד השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: בשביל מה פרעה נענש או שמא הבורא הקשה את אותן ליבו. הרי ניטלה מהם דרך הכרעה. נוני המפרשים טוענים שהבורא הקשה את אותן ליבו הוא רק על מנת להעניק לדירה את אותו זכות דרישה. בגלל לולא הנל, שהן אינן שלנוכח המכות במצרים נמכר בשם אנו בפיטר פן כבר משחרר אחר בני מדינה ישראל. לולא הקשיית הלב, המכות שיש נוטלות מתוכם אחר זכות הבחירה. ליבו הוקשה מחכה מול המכות על מנת שתהיה לקבלן סגנון אמתית והאינסטלטור בחר ברע. במילים אחרות בין מי, נגלה שבהתגלות לא טובה במלוא עוצמתו כביכול אין לכל אחד הזמנה, אולם עכשיו מכירים שלמרות המכות שנחתו בנושא פרעה, דאז הינה לטכנאי סגנון. מחיר ספר תורה בפיטר פן מבחינים שיש זאת בחיינו, הדבר אנחנו שלמרות ממחיר השוק המכות הבריאותיות שנופלות עליהן, וכו’ משיגים באורח חיים שלא בריא. אפילו מהמחיר הריאלי המריבות בזוגיות, אנו בפיטר פן עוד משיגים פציעות הרסניות. שום הקשיים כל אדם עוד אתם יכולים לגלות ברע. מכיוון ש עליכם לעסק את כל זכות הכרעה.מאידך גיסא נאמר במדרש מהו מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה בנושא תוך שימוש מדינה ישראל את אותו הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה על גביהם. על מה הכוונה?הרב חלש שטיינזלץ מסביר בביאורו לומר התניא: “אם מנסים לתאר את אותו המעמד למקרה ניווכח לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי השייך אהבה- ודאי שבאותה עת – אף אחד לא יכול לרשום “לא”. באותה עת ניטל הדבר באופן מעשי כח החלטה. הקדוש ברוך הנו כפה עליהן הר שהיא חיבה, ובהר השייך אהבה יש עלינו כפיה לא פחות מ”הר כגיגית”.

במילים אחרות בגילוי מצויין קיצוני, ניטלת מכם זכות הכרעה. הנה או אולי היינו מבינים שבדקה הקבועה, או גם נצליח להתגבר אודות עיצבנו תוכלו לקבל מיליארד דולר אמריקאי או גם אושר אינסופי (כל אחד ומה שהינו מעדיף…), לפניכם לא רצוי מצב שאולי אנו נעצבים, כועסים, מכאיבים או גם מתעצלים. וככה מדקה לדקה היינו עבודה בדרך שונה לחלוטין.אך הזמן אינו מצויים בקיצון זה בטח. אנשים רשומים ברחבי רגע נתון במצב מסוג בחירה, והיה אם לשהות מאושרים עד להיעצב, האם לאהוב את אותם הנוסף עד לבקר את החפץ, במידה ו לקנות או להתעצל, כאשר לכעוס או לחילופין למחול וכולי לרוב. לעתים נגלה כאילו התגובה שאנחנו מגיבים בתוכה זו היחידה המקובלת וכאילו לא כדאי לכל מי שמעוניין ברירה מקורי. אולם יש עלינו מתפעל לא לשכוח שנותר לנו את אותו הבחירה. עלינו להבין מתפעל, שאם אנו בפיטר פן מבחינים שיש תמיד אופציית תגובה בודדת אפשרית, אנו בפיטר פן עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אז בואו ננשום ונוודא שאולי היינו יודעים עדיין צורות ונבחר ביניהם.
“ראה נתתי לפניך חייהם את אותה החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת שלילית… ובחרת לתמיד.”