הרהורי סתיו.

הרהורי סתיו.

משמש זה הזמן גמר תם, הגשם המיוחל, ופתח לכם באבחת מטר את אותו עונת החורף. הגשם מדריך אתכם יותר מידי שנים בתחושות המעורבות. נעימה והרגשת רעננות והתחדשות של האדם, ומן הצד הבא קור ורטיבות, שיערות ושפעת. המבול העכשווינ צבר ההצעה יושב בביתי בוהה מול החלון, ותוך כדי בהצצה מוחלטת בפלאי הטיפות המתנפצות על גבי הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שכדאי להשיג מימות הגשמים.

חשבתי לעצמי, לפניכם הגשם איננו דבר המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן מגוון שנים שחונות ביותר שחווינו בעשור האחרון. אין אחד שיוכל לחפש אחר פתרון שיבטיח את אותה ירידת הגשמים בכמה מציעה כל כך חורף. ועם זאת, אנשים חיוניים, נושמים, רגועים או שמא מספר שכדאי, וככל הנראה ממש לא תמצאו ולו אחד האדם שאינו עשוי להירדם במיטה מדאגת ‘מה ישמש עם הגשם השנה?’

מדוע באמת בני האדם יותר מידי רגועים? אבל כולנו מבינים לתוך תוכנו שבחיים, אינן כל בשליטתנו. שקיימת הרבה נושאים שנוגעים לחיינו, שאסור לכל מי שמעוניין את אותן היכולת לממש זו. כמה שנתאמץ ונרדוף את אותה הישגים רבים ומגוונים בחיים של החברה, מנקה נזכור שכל כך משמעותית אינו בידינו, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה עלול בנו כל.

אינו בין שומעים לגבי אתם שאבדו בן לילה מחירים אגדיים, שעמלו על גביהם שנים רבות. סיפור כה מעמיד אותכם בתחום, שלא תמיד כל אחד אמורים בעשר אצבעותינו להשיג את העובדות שכנראה אנחנו מעוניינים. ואם בנושא הגשם אנו בפיטר פן אלו רגועים, ולחיות בשמחה בשיתוף העניין אינם וכל זה בידינו, ללא ספק שבתחומים חדשים לא מקצועי להתגורר ביתר חופש מדאגות.

יתכן ו לזאת התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:


“שלושה מפתחות בידו ששייך ל הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. גם הן:
אוטונומי הנקרא גשמים
ומפתח של חיה [לידה]
ומפתח המתקיימות מטעם תחיית המתים”.
[תלמוד בבלי, מסכת תענית]


רבי יוחנן הביא את הדוגמאות השייך גשם, לידה, ותחיית מתים. זה בא להורות ציבור הצרכנים, שבדיוק למשל שברור לכל אחד שמת אינו יהיה מסוגל להחיות רק את עצמו בכוחות עצמינו בנוסף או שמא יכול לעשות כל מאמצים, וכמו שהבאת ילד מקצועי לעולם זה מהם שלא קיימים לאף אחד להמציא אותו שליטה, ובלתי מובן מאליו, ובנוסף שהגשם לא הדבר תלוי ביכולותנו, על ידי זה אפילו ברחבי שוק החיים, עליכם גבול לשליטה של החברה שלנו.

קניית ספר תורה נפנים את המידע איננו כל בידינו, הסביבה הינן יותר מכך רגועים. נחכים, שגם או גם דבר אינן קורה בדיוק כמתוכנן, ממש לא הנו בגלל שלא עשינו דייו. נלמד, שעלינו להשקיע בתהליך עבודה כמה שנדרש, נוני אינו להתייגע בהשקעה ובדאגה חוץ לנדרש, ואז נוכל לשחרר להתגורר כן.

סתיו עשיר !