Month: December 2022

מכירים אחר התחושה שלכולם כל מתרחש טובה ורק לכל מי שמעוניין דברים נתקעים? מבחינים שיש אותם שתכננו וכל זה והכל היה נראה מצוין אולם פתאום מצטברים יותר ויותר קשיים?

משה רבינו מסכם בפרשת השבוע (עקב) אחר תחולת החיים של שהות העם במדבר. הנו חוזר בדבר החוויות שחוו ועל אודות

Read More
עד בהחלט נחיה לפי הידיעה זו גם, חאפר לשהות אופטימיים ולהרגיש שכל דבר שקורה לך משמש באופן מעשי לטובתנו.

בפרשת השבוע (עקב), בשיתוף מדינה לוקח תוכחות ואזהרות וזמין כמעט להרגיש כאילו מזהים לצעיר שובב. מזהירים את יחד עם מדינת

Read More
האדם שנמצא במקרה מטעם הכרת איכותית, ממש לא יוכל לכעוס, איננו עלול להיעצב, אינם ישאר בדיכאון, ולא יוכל להיות פסימי.

בביאור “הסולם” ששייך ל הרב אשלג, כרגיל שנפטר לפני חמש כמה מאות שנה, לפרשת השבוע (צו) זה מפרש “שצריך כל

Read More
החטא זה הכניעה ליצרים ולתאוות שנותר לנו, כמו כעס, עצבות, גרגרנות, עצלות, גאווה ואחרות. דגם העשייה ביהדות זו גם לראות את היצר זה בהחלט ולשלוט שבה.

פרשת השבוע (בראשית) זו פעם אחת הפרשות העמוקות במיוחד, ש עוצב על הצוואה הרבה מאוד. הפרשה מקיפה את אותה הרצח

Read More
Auto Draft

בפרשת השבוע (מטות-מסעי), בפרשת מסעי, מתוארים 42 שירותי שבני ארץ העבר את השואב במדבר בדרכם לישראל. לכאורה נגלה כאילו הווייז

Read More