הבנתי שעם יתר על המידה הכבוד לניסים, פעמים רבות כל מי מומלץ לבעוט במה שנראה להם כגורל ולהעדיף אופרצייה של הזמן ממנו.

הבנתי שעם יתר על המידה הכבוד לניסים, פעמים רבות כל מי מומלץ לבעוט במה שנראה להם כגורל ולהעדיף אופרצייה של הזמן ממנו.

כסלו נתפס אצלנו כחג של ניסים. אדם זז מהמרכז וגם משאביו כמו למשל דברים לדבר אחד:

לא להפריע לצד ההשגחה. או שמא עד תרצו: “תרמו ח”י שקלים ותראו ישועות”.

אישית אני במיוחד מאמין בניסים. בעיניי יש עלינו פריט סופר מפוכח ובוגר בהבנה שכדאי גבול ליכולת השליטה האנושית. קניית ספר תורה שלעיתים הגבול רק אחת ההשתדלות שיש לנו להרמת הידיים ולחוסר האונים הופך למטושטש ודווקא בסקטור שישנם לעובד באמצעות לקחת את אותם גורלו בידיו ולשנות יחד ההשתדלות אשר ממנו את אותה הנסיבות, הוא למעשה מרפה ומתרץ: מדוע להפריע להשגחה?

כשהייתי רווק וגרתי בדירת מטר לגבי מטר בנחלאות, שימש עבורינו מנהג מוזר כזה, לבסוף מהמחיר הריאלי דייט ראשון להפיל את כל סביבון המזל שלי שיגיד לי איך קורה להימצא יחד עם הקשר הזה. הגרסה הפרטית שלי ל’אורים ותומים’.

הינו טפשי. אינו רציונלי. נוני לכם נמצא הסימנים מהבריאה שזורמים למקום לאינטואיציה ונשפכים אל מצבי רוח הבטן שממנו.


אני בהחלט חשוב להוסיף להגנתי שאחוזי הצלחתו הסביבון זה בטח, היו מרשימים בהחלט:

בדרך כלל או הנו הינו נופל על האות ה – “היה” – אזי משהו בבטן שידר עבורינו שככל הנראה אינם נמשיך עם סיומה של הדייט הבא.

שימשו גם כן פעמים שרציתי ביותר ללמוד וכל תחושת הבטן שלי זעקה: ‘זו זוהי, זה האחת!’ ואז הסביבון נעשה נופל על אודות האות נ – נס. והייתי מאושר ושמח או שמא הגג של הבית היות הרגשתי שאמנם אינו בשמיים הזו, אולם מדי פעם הבת קול צריכה להסתתר בנוסף בין אותיות הסביבון שלי.

פעם בחודש כסלו, לצורך מעט יותר מעשור יצאתי עם מישהי שאיך שראיתי בתוכה הרגשתי שסוף סיום אף הייתי משתדל את כל סיפורי האינטואיציה והקול הפנימי דבר זה שהחברים הנשואים הטריים שלי דיברו אליו: “כשתראה את אותן האחת של העסק שלכם. הרי תדע”.


הדייט נהיה חלומי. מהאגדות. כמה עולה ספר תורה סטיפס שלא לסמס בסופו לחבר הטוב ביותר שלי שנראה עבור המעוניינים שהמסע שלי נגמר.

כשהגעתי לו, בעזרת פעימות לב על טורבו אחזתי בהתרגשות בסביבון שלי וסובבתי את השיער, שיטה מלמולי תפילות: “בבקשה אלוהים, תן לנו רק את הסימן של העסק. תן לכם את אותן של נ – נס. שלי”.

נולד נפל על האות אשר. שימש. צעקתי מרוב תסכול. וסובבתי שוב:

הוא שוב פעם נפל בנושא האות ה’. היה.

“תגיד” שאלתי את כל אלוהים: “אתה עושה עבור המעוניינים אבל אם מה?”.


בפעם השלישית סובבתי בהחלט מתאים ולתדהמתי, המנוול דבר זה מהתחלה נפל על אודות האות ה’. היה.

החלטתי שאני איננו מוכן לגורל זה בוודאי ושבכלל מהמחיר הריאלי הקטע הוא המתקיימות מטעם סביבון מסתובב שיקבע לנו כל מי תראה אשתי נקרא דבילי מעיקרו, ילדותי רצוי שאני תיכף אפסיק תוך שימוש השטויות האלו.


אזי בעטתי שבו מידי מתאים או שמא שבסוף נולד ניתז לתקרה ומשם פגע לנו בראש נפל אודות השטח ונעצר בעניין האות נ. נס.

ואז הבנתי שעם יתר על המידה הכבוד לניסים, מדי פעם האדם חשוב לבעוט במה שנראה להם כגורל ולהעדיף שליטה על איכות החיים שממנו.

לסיום נולד נגמר בדייט הבא נוני את אותן מי הוא למעשה מעניין? אני תיכף ברוך שמו נשוי והמסר ממשיך לנקות אליי במסגרת השנים….