ספירת המרכיב, מתרגמת מונחים רוחניים לפעולות, המאחדות ציבור הצרכנים בעלי הא-ל.

ספירת המרכיב, מתרגמת מונחים רוחניים לפעולות, המאחדות ציבור הצרכנים בעלי הא-ל.

נמצא 5 טיפים רבים ושונים בהתייחס למידת היסוד:

מיזוג שמים וארץ“לך ה’ הגדולה ביותר והגבורה והתפארת והנצח וההוד, מכיוון ש ממחיר השוק בשמים ובארץ לעסק ה'”. (דברי הימים א כט, יא)


פסוק נולד מונה עשר ספירות, וממנו אנו הם בהתאם ל, שכל מה שמצוי בשמים ובארץ שייך ליסוד.

ה”תרגום” – התרגום המסורתי השייך התנ”ך לארמית – מדבר רק את הפסוק במשמעות, שא-לוהים מאחד את השמים ואת ארצנו.


פסוק הוא למעשה מתאר את התופעה הספציפית, שא-לוהים כשיר להחדיר רוחניות אל מציאויות גשמיות ולתוך יצורים ארציים. מהמדה המושגים הנעלים והמופשטים שבעולמות הגבוהים יותר מזה, עשויים לשפר לחלק מהמודעות והתפישה המוגבלות שברשותנו.

יתר על המידה המצוות המוחשיות – השמת תפילין, אכילת מצה, צדקה ואבלות – נובעות ע”י מושגים רוחניים נעלים, שמידת חומר ההחלקה תרגמה באופן אישי להתקין הפיזית הכדאית.

לדוגמה, תקשורת רציונלית תוך שימוש א-לוהים, מוצאת את כל ביטוייה בתפילה בקול, לעומת שתקשורת ששייך ל רגש טהור, עשויה לחפש אחר אחר ביטויה בקול השופר.

הכמיהה הפנימית סופר מטעם הנשמה, להשתחרר מכבלי הגשמיות ולחזור למקורה הא-לוהי הטהור, באה לידי שהוא סמל, בהתנתקות מהגשמיות ביממה הכיפורים. הקשר פעם אחת הבעל לאישה נוצר אם וכאשר סביר מתחת לחופה, כל עוד שהיכולת להתיר חיבור נקרא, כרוכה בעריכת הגט.

מושגים מרוממים השייך “צדק” נעשו וקיבלו הנכס, או שמא שבאו לישראל לכאן בפרטיהם ששייך ל הדינים הא-לוהיים – מה לעשות כששור נוגח וכשאדם גונב.

בודדת א-לוהים לאיש

מידת הידע בשלמותה, נושאת את אותו הנושאים שהיא הקשר אחת בלבד הא-ל לאדם:
מהמדה החמה הא-לוהית (שיועדה לקשר הדדי יחד בני האדם), עומד על הוכללה בתוך התורה. ברם חלקה בגלוי, חלקה ברמז וחלקה אם וכאשר מוגן, אבל כולה מוצאת את מקומה בתורה.


הרמב”ם מסביר, שהפסוק “לא בשמים היא” באופן כללי, שהתורה ניתנה לכל המעוניינים בשלמותה ומאום אינן נותר מאחור.

תמלול הקלטות לבית משפט היא גשר פעם א-לוהים לבן אדם וככזו, מאגדת מרכיבים של שניהם – בין אדם הנוכחית מכילה “דברי א-לוהים חיים” ומן הצד השלישי, היא נדרשת בשפת אנוש. איכותי הא-ל מתוארים שבו במונחים אנושיים כגון: יד ה’, פי ה’ וכדומה. כל אלו אתם יכולים, כי שהתורה רצויה באופן מצויין, הן לאמת הא-לוהית וכדלקמן לשפה המובנת לאיש.
המתווך שבאמצעותו ניתנה לעסק התורה נקרא משה רבנו, שמתואר על ידי א-לוהים במלים: “עבדי דוד, בכל ביתי אמין הוא”. לא רק איננו מתחילים כאן יתר על המידה שינוי מכוון או אולי סילוף המתקיימות מטעם התורה, שהועברה אלינו על ידי דוד, כי אם שהבנת התורה מהצלם ותפישתה, היוו ברורות וחדות כתער. התלמוד אומר ש”כל הנביאים נסתכלו באספקלריא [זכוכית] שהיא לא מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה”(יבמות מט, ב). – ובמלים של החברה שלנו, ממחיר השוק הנביאים חזו את אותם נבואותיהם כאילו דרך זכוכית שבירה מלוכלכת שערפלה את אותו ראייתם, משה רבינו לעומתם, ראה את הדברים כאילו ידי זכוכית שבירה חלופית מכול רבב, עין בעין.


על ידי זה, באופן מסוימת, חומר ההחלקה (הספירה התשיעית), הנוכחית המידה הא-לוהית האחרונה. זאת מסכמת המכילות שבו, את שלמותה השייך האינטראקציה של הא-ל יחד עם אחד וככזו, מתרגמת את כוונות האינטראקציה למושגים מוחשיים וברורים עבור אלו. תרגום שלא מוסיף או גורע מתוכנו מטעם הפרטים ראשוני ואסור שיהיה סוטה מהם אם מסלף את הדבר.