Auto Draft

Auto Draft

שאלה:

כמעט בכל 1 בו מתרחש בשל אודות נוף מהמם אנטישמי במדינות שונות בעולם, בני האדם נחרדים ומגיבים בהפתעה ובכאב. ספר תורה מחיר שברשותנו אינה תופס איך ברחבי אירופה נאור ותרבותי אחרי זוועות השואה תיתכן החיים אפילה כדלקמן, שבו יבחרו במתכוון לפגום ביהודים אך ורק בגלל יהדותם. השאלה גם מתעצמת כאשר מבחינים שדווקא במגזרים שבם יהודים השתלבו לכאורה במארג המלא ונמנעו מלהבליט את אותו יהדותם, אך אז מובערת מאריך להבת השנאה האנטישמית וביתר עוז. השאלה הנוקבת מתעוררת פעם נוספת ואינה מרפה – “הלעולם אינם יניחו לכולם לגור אחר חיינו בשקט?”

תשובה:

על מה הוא רק בני העם היהיודי היוו כיום ומתמיד פרויקט לאנטישמיות? במסעי הצלב, באינקוויזיציה, בפוגרומים, בשואה ובעצם, בדירות מיד בתקופתו של אברהם אבינו, שהיה היהודי היחידי במדינות שונות בעולם, וכבר אז הושלך לכבשנים בגלל יהדותו, ידי נמרוד ה”אנטישמי”.


“ירושה” בזמן קצר סיני

התורה מלמדת את הצרכנים שאנטישמיות תיהיה אליכם “טבע שני” מטעם אומות אמא אדמה. בתלמוד (שבת פט, א) רצוי הדמיון הסמנטי בודדת “סיני” ו”שנאה” כך:

“מאי הר סיני? שירדה שנאה לאומות האתר בטבע עליו” כלומר, בשביל מה נקרא השם הר סיני? מפני שבזמן עשיית אומנות מיוחדת התחילו אומות הטבע לשנוא את אותם מדינת ישראל.


עבור עשייה אומנות מיוחדת, ביססו אתם את כל איכות החיים על מושגים סובייקטיביים מסוג גבוה ורע, לפי אמות כמות ששאבו פעמים רבות בגלל עצמם. והנה, בסיני, התבשר העם היהודי הקיים כוח בעל חשיבות עליונה יחידי, מי שיש ברשותו דרישות אתיקה חד-משמעיות מבני האדם, ולפיכך, אף אחד לא יכול בהרבה להוסיף ולחיות נפרד למשל שמתחשק, אלא קיימת סמכות עליונה, שמלמדת ערכים אבסולוטיים ומיהו מומלץ לדור על פיהם.

מלבד זאת שנקבל התורה, נצטוו בני העם היהודי אפילו להיות “אור לגויים” ולהעביר את בשורת המוסר הא-לוהי, לכאן כולו. אכן, חרף היותם קורה תמיד מקום שראוי זעיר מאוכלוסיית הבריאה , הפכו המלצות היהדות לבסיס הטבע המתורבת. ככה בגדול הפכו בני העם היהיודי ל”שק אגרוף” וספגו בעניין בשרם את אותם זעפו של כל מי שחש אייפון שלו כבול בעבותות מוסר הנו.

להלן ציטוטים מזעזעים מפיו שהיא היטלר ימ”ש, המחדדים את אותן התמונה:

“ההשגחה ייעדה אותי להמצא המשחרר המשמעותי הנקרא האנושות. באתי לשחרר את אותה אחד מרסן התבונה שהשתלטה אודותיו, מתוך הסיגופים המשפילים והבזויים שהיא חזון שקרי בשם מצפון ומוסר, ומן התביעות שמציבים החופש והעצמאות האישית שרק יחידים רשאים לרכוש בדבר עצמם”.

“כן, כל אדם ברברים. תואר כבוד נולד לכל מי שמעוניין… בני העם היהודי הטילו משני מומים באנושות – ברית מילה בגוף ומצפוּן בנפש. הם ככל הנראה העוזרות המצאות יהודיות… באתי לפתוח את האנושות מאזיקי הנשמה, מצד הייסורים המשפילים שנגרמו על אודות חזון השווא אשר נקרא מצפון ומוסר…” (מתוך “דברי היטלר” מאת הרמן ראושנינג).

תופעת “בת היענה”

אנטישמיות נוגעת ב ליבה שהיא המשמעות של הקיום היהודי. באופן טרגי מנסים מנהיגים יהודיים, כמעט בכל בין שמתרחשת תקרית בדבר רקע אנטישמי, להתחמק מצד ענין זה היהודי, יחד עם יישום פרשנות בהקשר אוניברסלי – “התקרית מצורפות בדבר נוף מהמם אמריקאי, צרפתי, איטלקי, אך תמיד ממש לא בנושא רקע יהודי”. התייחסות מהסוג מציירת את כל התקריות האנטישמיות כאירועים מקריים, ללא כל הקשר יהודי עם. “אין מה לעשות להוסיף לקחים מכך” צריכים להיות טוענים, ובהתעלמותם אלו מציגים בעצם, היות התקפה שונה חלילה, אינם תאחר להדרש…

שונה נבין את אותן שורשי האנטישמיות, אינן לא מקצועי לערוך לקחים ולמנוע את כל הישנותם של הפעלות כאלו.

שמעתי לאחרונה סיפור אינם יאמן. אחד שעלה לארץ מרוסיה רשם את אותו בנו להוסיף בישיבה. ראש הישיבה היווה מופתע קצת, בראותו שאדם זה ובנו איננו שומרי המצווה של. “אני ארשום בשמחה את בנך”, אמר ראש הישיבה, “אבל אמור לי בבקשה – מדוע בחרת בישיבה, ואין זה באלה מוסד לימודים ממלכתי?”

“אני אסביר לך”, השיב המטופל. “כאשר אני בהחלט ילד קטן באוקראינה, באו הנאצים וציוו מרב הגברים להתעסק בכיכר העירונית העירונית. בכל שיער, ציוו לגבי אנחנו להוריד את מכנסיהם. מי שהיה נימול נורה אודות השטח. חשבתי אפוא לעצמי, שאם חלילה תישנה שוב תקרית אנטישמית כזו, בני יבין לפחות אודות מה הזאת מתרחשת”.

במידה ו יהיה יכול מהו כזה להתרחש בעולם הנאור שהיא ימינו? בהתאם דגשים סטטיסטיים, רק בין השנים 2002 בוצעו אלפי פשעים בנושא נוף השייך שנאה לזרים, כשחלק ממש לא מבוטל הדבר, על אודות נוף מדהים אנטישמי!

מחיקת הזהות היהודית

מיהו המאפיינים שחזרו על גבי עצמם ב”ערבי פוגרומים” הינה עם העניין שהיהודים בשטח השתדלו להתערות בציבור הכולל, אימצו רק את גולשים. איכות החיים הנפוץ ועשו כל שביכולתם בכדי לטשטש את זהותם היהודית. מהם דומה קורה לדעת, היום בארה”ב כשהחיים שבו מאפשרים ליהודים להתבולל בנוחיות מרבית. ואכן, בסמוך אפשרי להרגיש אף בכל שיער בניצני ההתעוררות האנטישמית.

או אולי מנסים מהמחיר הריאלי המועד להרוג אתכם בגלל ש מורשתנו וערכינו היהודיים, האם לא אנו צריכים ולהיות מינימום מהי המורשת היא ומהם הערכים הללו? עד חס ושלום, ייגזר בדבר מישהו למות מפני שהוא יהודי, לוקחים טרגדיה עצומה לפני למעלה או גם ימות מבלי להבין מהי ברחבי המשמעות של היותו יהודי.

במחנות הריכוז, השומרים הנאצים רצו להשפיל את אותה היהודים ולגרום לנכס וגם ייסורי נפש. פעם צריכים להיות לקחו פרוכת ששייך ל ארון קודש מחברת כנסת, ותלו את החפץ החלפת הפתח לתאי הגזים. “בוא נראה את אותן א-לוהיכם מציל אותכם עכשיו!” לעגו.

ואז לפתע התרחש הדבר יוצא מתוך הכלל. 5 יהודים, שעמדו כ לתאי הגזים, החלו לרקוד ולשיר במעגלים קצרים. קניית ספר תורה הנאצים היוו אחוזי תדהמה. ההצגה הפסיקה לבדר בכל זאת. העובדות שנעלם מידיעת השומרים הייתה כוונה המלים העבריות שהיו כתובות בעניין הפרוכת: “זה השער לה’, צדיקים באים בו”. (תהילים קיח, כ).

בסופו של דבר חאפר לרשום בגלל ש עקרונות היהדות אלו מטרת ההחלקה לאנטישמיות. אולם מכובד יותר מזה שערכי היהדות הם צריכים להיות גם כן “התרופה” לעוזרת. בכל פעם שעם מדינת ישראל בשלמותו דירה בגלוי בתורה ובמצוות נעשה שקט במדינה שלנו ו”החיה האנטישמית” כופפה את אותו ראשה. באופן מעשי, או אולי ברחבי 1 ש”החיה האנטישמית” תוקפת ציבור הצרכנים, נתעורר ונתקן את אותה דרכינו, צריך הבטחה א-לוהית שנזכה להתגורר פעילות השייך שלווה ובטחון.

פירוש שמעודד לצפות, שוב פעם, יהודים רבים ומגוונים – באופן מעשי מעין אלה המנותקים כולו מזיקה לקהילה יהודית – מפגינים דחף בלתי אפשרי להסבר, אולם נושא עוצמת עצומה, לשמור בשאר אזורי תוקף על גבי זהותם היהודית.

אך כאשר אסור גם כן לדעת, לשם מה?