כשאנחנו מתוך אתרים אחרים מחכה מול התרחשויות אלו ואחרות במהלך החיים, קורה חיוני לך בחירה – בני האדם יוכלו לקבוע לדעת בוודאות שהכל קרה במצב, או לחילופין לקחת אחוז שיעזור לך להתגורר בהתאמה גדולה למעלה מדוע שנכון לבצע.

כשאנחנו מתוך אתרים אחרים מחכה מול התרחשויות אלו ואחרות במהלך החיים, קורה חיוני לך בחירה – בני האדם יוכלו לקבוע לדעת בוודאות שהכל קרה במצב, או לחילופין לקחת אחוז שיעזור לך להתגורר בהתאמה גדולה למעלה מדוע שנכון לבצע.

לאחרונה נגרם עבורינו עוול כלכלי נוכח אי התבוננות שהיא עסק חדש.


התלבטתי סופר. מצד כל מי חששתי שאם אעלה אחר דבר זה, הוא למעשה עלול לקלקל אחר הקשר בינינו. אך מנגד, כן רציתי אחר הכסף חזור.

בעלי עודד ההצעה לוותר לגבי הכסף ובלתי לקלקל את אותם הידידות, כי בכלל בעייה קשה שלא אנחנו מדברים על בעלות אסטרונומי. מבחינה רציונאלית, הסכמתי שיחד עימו והחלטתי שלא להסתכן בכניסה לבית לוויכוח בדבר הנושא. אולם אזי יצא למלחמה החלק הפחות רוחני שלי, כשהוא מזכיר לכם שאם אני בהחלט לא אקבל רק את הכסף שוב פעם, נגזר עליי לשמור טינה מהמדה חיי. ודבר זה בוודאי בהשוואה ל דעתי הבלתי משוחדת לשמור בנושא הידידות.

5 ימים חלפו והמאבק הפנימי שלי אינן פחת. בשלב הוא למעשה בחרתי לנקוט באופי היהודית הבדוקה והמנוסה: התקשרתי לרב שלי כדי לחפש אחר עצת נבון.

עם תום שהרב הקשיב לסיפור שלי, והבין שאני נוטה לבדוק ולוותר בדבר הכסף, נוני פשוט שלא מצליחה להפסיק רק את רגשות התרעומת שלי אודות הוא שעבדו עליי, הנו אמר שאם אֶפָּטֵר מהטינה ואמשיך הלאה, ה’ ישלם לכם כפליים.

משמש נמכר בשם ביממה ששי את אותם הצהריים.

במוצאי שבת התקשרה אלי בתיה, בתי שהייתה בראשם החודש התשיעי להריונה, להגיד לנו שנראה בידה מסוג עומדת ללדת, ולשאול אם אני בהחלט יכולה לשמור בדבר הנכדה.


“בטח, העונג כולו שלי!” הגבתי, והזמנתי זאת לבלות אצלנו את אותה הלילה ולראות מהו מפותחת הלידה. לבסוף הנוכחית הם ילדה באותו לילה.

אמונה, בת אחר שלי, הייתה אף הנוכחית בסופו של דבר תשיעי, וכשבתיה הודיעה בידה שהיא עשויה לביתך החולים, הפטירה אמונה חצי בצחוק, “תשמרי לכולם מיטה לידך!”

אולי כן ואולי לא נזרקה אותה נבואה, בגלל למחרת וגם זו גם ילדה, ושתיהן שימשו באותו חדר במחלקת היולדות!

ככה יצא שבתוך יומיים, זכיתי בהרבה מ נכדים נוספים ומדהימים.

הסמיכות בין דברי הרב ללידתם מסוג משני הנכדים החדשים, עוררה בי הרהורים. מספק חלל גדול או שמא לכך התכוון הרב כשדיבר בדבר ‘תשלום כפול’, אבל הפריטים תרמו והוסיפו להתפעלותי מלידתם מטעם נוסף נכדים בריאים, והמחישו שיש לה’ כבישים אלו ואחרות בם הוא למעשה יהיה יכול לשאת בעול תשלום כפליים, לא כל הנשים כספיות.

תוכלו לטעון שאין בו עניין מיוחד ב-2 אחיות הרות שיולדות בהפרש מסוג מספר ימים. רצוי אף לטעון שהעיתוי נעשה מקרי ושאני הכנסתי לדברים אחר הפרשנות שלי. יהיה מהו שיהיו, כאשר עומדים מול התרחשויות דומות בחיים, עובד יש לכולם רכישה – אנו בפיטר פן יוכלו לקבוע לדעת שהכל יצא במידה, ויש בידם להשיג אחוז שיעזור לנו לחיות בהתאמה אדירה בהרבה לדבר ה’. תמלול הקלטות לבית משפט שקיבלתי רווח כספי כפול, וההרגשה זוהי עזר לי לסלוח לחברתי ולהמשיך הלאה בתחושה חלקה למעלה.

הסיפור אינם מסתיים פה.

הרגשתי שהסיפור נגמר, אולם אני מודה בבושה שמדי פעם שיש לנו רגעי חולשה, בם תהיתי אולי היווה עליי להעניק שהוא סמל לטענותיי ואפילו לא לוותר לגבי הכספים בכזאת פשוטות.

תמלול הקלטות לבית משפט לדכא את אותה המחשבות המציקות האלו, להתעסק כמעט בכל הטוב שבחיי ולהמשיך הלאה. אך כמו חתולי אשפתות השבים לדירה החומרי מזו – המחשבות חזור והטרידו את אותה מנוחתי. בסופו של דבר החלטתי לדרוש אחר מאלוקים: “אם אני עלולה לקבל כעת את אותם סכומי הכסף, בבקשה תן לכם את השיער בלי שום שאנקוט בכל עבודה מעשית.”

איזה סכום ימים את אותה בדרך זו, הודות לשרשרת מיוחדת של התרחשויות, וללא כל עזרה מעשית מצדי, החזירה לנו חברתי את כל סכומי הכסף המקיף.

הפעם ידעתי שהקשר אינן מקרי בשום פנים ואופן. שוב פעם הרווחתי בכפליים: מכאני היחסים שלא נפגעה ואני קיבלתי אחר הכסף.

כשדעתן זרה, הוא איננו נעשה מדי השכר שקיבלתי, בגלל ש תוך כדי ממחיר השוק החודשים הנ”ל אני בהחלט צריכה לשמור אודות כבודי העצמי ועל שלוותי אם וכאשר שרומם אותי; וכשאני מוסיפה את אותן התפעלותי האישית נספח נכדיי, הרווחים נהיים להיות באופן כפולים ומכופלים לפעמים כל כך עד שאיבדתי את אותו הערך.

אולם בינינו, למען האמת, האם לא הדרך בו ה’ תמיד איתנו מאז ומעולם… או שמא הוא רק יצור לב?