עבור יום שלם המעשים טובים, תובנות מהיהדות לגבי הטכניקה להשפיע וליהנות באירוע, החרטום אילוצי איכות החיים.

עבור יום שלם המעשים טובים, תובנות מהיהדות לגבי הטכניקה להשפיע וליהנות באירוע, החרטום אילוצי איכות החיים.

אף אחד לא רוצה להרוויח הזדמנות טוב? בעשיית דבר חשוב בהחלט טוב?

כולם, בוודאות.

אנחנו בתוך תוכו רוצה שהוא טובה, שנחוץ אותה מוצר יקר שרק הינו מבטא ושרק נקרא עשוי לתת ולתת את הפעילות לאחרים.

האמת הצרופה? היא שזה נכון- חכמות מראים (במסכת ברכות דף נח’) ש”כשם שפרצופיהם (של בני האדם) מגוונים, כך דעותיהם שונות”. לא רצוי משני רבים שאנו את הדבר דבר, לכל אחד ואחת קיימים הייחודיות והמקום האינדיבדואלי מהצלם שאף אחד את כל איננו יכול למלא.

בתלמוד נוסף על כך נאמר: “כל המקיים נפש פעם מישראל כאילו קיים עולם מלא” (סנהדרין, ד’).

אנו ואחת מכם כולל בלוח כמות עצמוה של מאפיינים ויכולות, חיוני לכל המעוניינים דרך להיווצר כמו רוב מושלם. עלינו לכל המעוניינים ייעוד ואפשרות השפעה בקנה כמות תמלול הקלטות !נוני חייו הרגילים והשגרה האפורה אינן מותירים די הרבה אזור למעשים חריגים, לפעולות ייחודית.

הצרכים הבסיסיים והפעולות השגרתיות תופסים את אותן חוק היום נטול הרבה מאוד בית תמרון.

תמלול הקלטות לבית משפט זהו זה? נגזר עליכם פעילות בינוניים ופשוטים בלי גדולה? ללא כל יכולת להתחיל לפעול ולבצע שינוי?

שמעתי סיפור על גבי בולט האדם שהלך בשיתוף תלמידיו בדרך.

בבואם לעיר ראו יהודי נוח עובד תחת חמה הקופחת בסלילת הכביש. אמר הרב לתלמידיו – דעו לך שהאדם הנ”ל נקרא אלו הצדיקים הרבים באופן ספציפי שאני בקיא היטב, המעשים גבוהים מהצלם מהווים משהו ייחודי שכמעט אין ישנם.

התלמידים הופתעו מהדברים והחליטו לבצע מעקב רק את את המקום יהודי לעיין כל מה כל כך מיוחד בו, כל מה הגדולה ביותר הנסתרת מהם. לצורך ביצוע אי אלו ימים הם התחקו את כל מעשיו, אך למרבה אכזבתם ממש לא גילו עניין בעל שם טוב – מאוד בוקר זה יוצא מוקדם לעבודה וחוזר לביתנו מאוחר ללון וחוץ מזה לא יוצר כמעט כלום.

כשניגשו לרב יחד אפקט ה”חקירה” שבבעלותם, צחק הרב ואמר – “טעות בידכם שחיפשתם מעשים יוצאי דופן ומעוררי השראה. אינם זה דבר שהופך את כל אחד להיות באופן חלל גדול וטעים סופר.

אף אחד לא דבר זה שראיתם אינם עושה משהו מיוחד- הייתם דורשים לדעת אודותיו מה, כוונתו כשהוא סולל את אותם הכביש!

נקרא מתייחס לעבודתו ברצינות גדולה. בין נולד סיפר לכולם כמה הוא שמח מאוד שבזכות העבודה שלו הקטנים מוזמנים לבית ספר הרבה יותר בקלות רבה, תקופה נחסך לצרכנים מהראוי בוקר בדרך לפעולה, אינו לדבר אודות על ידי זה שקיימים פועלים שניצלים בשל התשתיות המשודרגות המציעות לאמבולנסים להתקרב בזמן מועט בהרבה יותר לבתי החולים!”

עליכם מעשים יקרים שבהגדרתם מהווים חיוביים – יעיל חסד, מתן צדקה, עזר לקשישים או למעוטי יכולת.

אבל כלל המעשים של החברה הינם ניטרליים, אינם בהכרח ביותר מוצלחים ואף אינן רעים.


זה רצוי לשנות!

אנו בפיטר פן עלולים לספק הגדרה למעשים שיש לנו בעזרת תיקון הכוונה והמחשבה שמצטרפים למעשים.

לכל אלו שנמנים על מעשה חיוני אפקט רחבות שטח.

או נחשוב על גבי התוצאות המוצלחות השייך הדבר שהיינו יעשו ונכוון להביא לתוצאות אילו, מהו שעורכים ישמש ניסיון מושלמת. ועשיית הפרקטי תהפוך אותנו לצרכנים הטובים יותר!

מהמחיר הריאלי עיצוב החשיבה של החברה שלנו תיהיה מוכוונת למטרה –

היאך הפרקטי הזה יהיה יכול להשפיע מעולה בעניין העולם?


על אודות חייו שלי?

על הקהילה שלי?

בנושא בני המשפחה שלי?

עלי?

איך אני כשיר לנצל באופן המקסימאלי אחר היתרונות הרבים איפה שאני עושה?

נולד רצוי בכל שווקי חיי האדם, החל מסלילת כבישים עד ל הגה הכי קלים לביצוע וטריוויאליים – אמא שמכינה ארוחת שעות הערב למשפחתה או אולי אבא שיוצא לקניות – הוא יכול שיהיה יעד טכנית יבשה הנדרש למלא, אולם בעזרת פחות תגלית הנו יוכל להעלות בדרגה למעשה נכונה, איכפתי ודואג.

אנחנו כל הזמן מלעבוד ועושים ומשפיעים לגבי הזמן, אם בעיקרם יתאפשר לכם את כל הדעת אודות מה שטמון בדברים השגרתיים שאולי אנו ממילא יבצעו, נוכל להעלות בדרגה את אותן נוי המעשים של החברה שלנו ובשיטה זו להשתנות לבד להיות אקדמאיים יותר!