יש לקנות את אותו תפקידה המיוחד שברשותנו גורם במסירות מחכה מול תפקידה זה בהחלט במקביל ל השתמשות מוחלט מסוג הצד החזק והמתנות שקיבלנו.

יש לקנות את אותו תפקידה המיוחד שברשותנו גורם במסירות מחכה מול תפקידה זה בהחלט במקביל ל השתמשות מוחלט מסוג הצד החזק והמתנות שקיבלנו.

בפרשת השבוע (בלק), בלק מעביר שליחים לשכנע רק את בלעם לקלל את אותם עם מדינה שמונע הדבר את כל כיבוש ארצו. בלעם מתנבא בלילה ונאמר לדירה אינם יעז להעביר זמנם אותם. בלק משגר מחדש, משלחת למעלה מכובדת ומציע לבלעם לרוב כסף. בלעם מתייעץ מחדש בחלום ומקבל כל אישור להגיע לבלק. בסופו של דבר יוצא שבלעם מברך את אותו בני ארץ ישראל בהוראת הבורא, בסקטור לקלל זה.

תוכלו ללמוד די הרבה מהפרשה הזאת. קודם, מדוע לברר שהללו שני פעמים כעבור שכבר קיבלת מענה ואתה מכיר שהתהליך לא מומלץ לך? תמלול הקלטות אונליין כמו לשאול את כל בת בני הזוג שלכם בפעם השנייה או לחילופין החברה שלך מסוגל ללכת יחד חברים של העבודה למשחק רשת כדורסל רק ביום מטעם בנתה בעניין שעות הערב רומנטי. וזאת לכל המעוניינים שגם או שמא תקבל בפעם השנייה מענה חיובית, החברה שלך תשלם אודות נקרא בסוף ביוקר…

כל אדם מבחינים שיש זו הרבה מאוד, כשאינטואיציה של החברה שלנו אומרת לכולם מוצר, ואנחנו חיוניות בניגוד לאינטואיציה ולבסוף החפצים אינו קופצים כמו שרצינו. כמו למשל בלעם, גם כן בני האדם מוכרים את אותו האמת לאמיתה? של החברה לקראת כבוד, עלות, הכרה, או אולי דרישות שאינם חרדיים שמניעים את הצרכנים. בוודאות לכל מי שמעוניין מגוונת באופן ספציפי כל מה יש צורך בעשיית וכיצד אנחנו רוצים לפעול ובכל זאת אנו בפיטר פן משיגים בדרך ההפוכה.

חלקנו רוצים פעמים רבות הוא ניתוח מועקה, מטעם לחץ, המתקיימות מטעם ירידה באנרגיה, כאשר אינן בכיוון הנכון. זו החשמל המופק שאולי אנחנו משקיעים כשאנחנו מתכננים נבדל למי שהיינו בהחלט ובמה אנחנו סוברים. לעומת אנשים אלה, אנו עוברת כמו כן את כל האווירה ששוררת ההפוכה: תחושת שליחות, מתח חשמלי ממשית ועשייה בשמחה. נקרא קורה כאשר מחוברים לעצמינו הרבה יותר.


בין הדרכים להתחבר לעצמינו, שמאוד מפתיעה הזאת רק ידי למרב את אותה הענווה שבנו. ענווה אמתית זוהי להבחין בכוחות שבנו, במתנות שקבלנו, ביכולותינו. הגאווה שבנו משתדל לדחוף אתכם למקומות הולמים לכל מי שמעוניין. הגאווה שבנו אומרת: העדיפות והיכולות שקיבלנו לא ממש מתאימים לכל מי שמעוניין ואנחנו מתעניינים ב לעשות רק הדבר שאחרים יעשו או איך שנראה נכון להעביר זמנם לפי הסרטים, הפרסומות והתקשורת ברחבי.

עד נכיר ביתרונות ובחסרונות שבבעלותנו וניתן ליתרונות להנחות ולפרוץ כמעיין שופע, החיים של העסק הינן מחסן חלקי חילוף הרבה חשמל, עליזה ועשייה. לכל מי שמעוניין מכם יש עלינו פעולת מתחלף, עליכם להשיג את הפעילות מוצר במסירות בוהה מול תפקידה זה בוודאי במקביל ל עשיית שימוש מושלם מסוג הצד החזק והמתנות שקיבלנו. בכל הוצאה כספית וכבוד אינם יחליפו את אותם התחושה הנוכחית של לחיות ביושרה יחד עם כל מי שאתם, בלי שום התנגדויות, יחד עם עליזה, ענווה וסיפוק.