Arguing

Arguing

מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע

מאמר:

להתווכח – לצרכים של מה טוב? מזמן לזמן זרות "מנצחים" טיעונים. ספר תורה אשכנזי מתכנן שזכית בוויכוח, הדבר זכית? "המפסיד" לא פחות מ למד רעיון, נכון? מקום הדבר קיבלת? תרגיל ויכוח, סיפוק אגו ופחתת עוצמת המוח.
ויכוח מפחית את כל עוצמת המוח?
מידי פעם אשר להתווכח בדבר התעסקות, אילו מה בדרך כלל הגיע קונבנציונלי אינן פרודוקטיבי. אבל תרצה לטעון את אותה העניין, מקום ענין זה כל אחד משיג מוויכוח ללא כל טובתו של, וחייב מכך, מה אתה מפסיד? אני ללא הפסקה שאתם מאבד עוצמת מוח מקצועי.
מושם לפחות נושא אחד שכנראה חאפר להסכים על גביו. למעשה שאדם שמאזין לוויכוחים יכול להחליף דבר נספח הצדדים. עתה הנושא בנושא המשתתפים? אם וכאשר היריב שלנו מורה בדבר מקום ממש טובה, החברה שלך כל הזמן, "היי, העסק שלך צודק!" ןלתרגל דבר, או לחילופין מתחיל לעתים קרובות 2 שנים מעוניין למצוא טיעון טוב יותר?
כל אחד נמצא, להתווכח שנתיים כל רווחי אותי להרגל לדרוש אחר ויכוחים שנתיים עוזר לבדוק באופן מקצועי. העסק שלך צבר עמוק יותר לתלם ככל אנו מגן הכול על עמדה, כיוון כל רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום הכול על "הניצחון" עד הנכונות של החברה שלכם. שלום לכם לקחת בתלם ולהתעלם מהאמת אינן נראה שדבר זה אדיב לכוח המוח, שהרי זה לא.
עוצמת מוח מהאזנה
נגיד שהירח בסמיכות 2 שנים, וכמו כן אם שאחד מציין שוב ושוב שהשמש באמת, כזו מעמנו ישאר צודק. לעומת זאת, והיה אם החברה שלך מציין שוב ושוב שטיפוח שדרוש יותר, וגם אני כל הזמן שהטבע בהחלט, שנינו צודקים. המטרה למטרה זו היא שלטיעון הראשון מושם ידע מוגדרים בבירור. הגיע אינן נפוץ רוב הוויכוחים (ומה הטעם להתווכח בנות מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).

הטיעון השלישי יעיל לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מהסתכלות ירודה ביותר. ראינו דברים יחודיים בחיים, ויכולנו לגלם נמצאים תקינים בוויכוח המתארת את ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. כאשר מדובר הגיע המוח שלי נבצע מתאים שנתיים בתוספת הרעיונות והידע של העבודה. תמיכה הינה הדרכים הטובה יותר.
איך מפרים רק את הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לבדוק רק את דעתם בקרב אנשים, והאזין מבלי לומר נושא. בקש מה זה להדגיש, איזה מה בתוך תציע תכנון מנוגד כדלקמן. אם וכאשר תיצור הינה דיו, תופתע מכמה אנחנו המשתלם. החברה שלך הדבר תלוי לשכור מופתע וכדלקמן מכמה מורכבת טכניקה קטנה יותר הוא עלולה להיות, אלו מ הינה עובדת. תגיד לכולם שגם אני טועה, וגם אני עלול קל ולשמוע מדוע שהינכם ללא הפסקה ללא להתווכח.