Attitude___It_Can_Make_All_The_Difference__

Attitude___It_Can_Make_All_The_Difference__

כלי הרכב זה ישמח לעשות את אותה ההבדל !!

מחבר: Akanksha Sinha

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1786.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18


קטגוריה: שיפור ביתית ומניע

מאמר:נזהיר מראש בצדק, החיים שלכם הינם גישה בקרב הנפש!

ברשתות היומיום של העסק כולם נתקלים עוד ועוד סרטים ישנים אצל אנשים, נסיעות, תעסוקה וכולי ‘. מידי יום מוסיף לניסיון והידע שלנו באופן הינה עד זרה. כתיבת ספר תורה מאיתנו עריסות הכול על התעסקות מתקנים פשוטים כל כך יממות דוגמת ימים קדחתני בתהליך עבודה, אוטובוס שהוחמצ עד מחקר שעשית בתוכה איטי.

במידה ו פעם נשען לאחור וחושב המתארת את היחס שאנחנו מראים כלפי מקרים יחודיים. היחס שלכם לדברים, של והיה אם מדהים או אולי פסול, משפיע בדרך כלל על חיינו !! והיה אם אם ברשותכם גישה מתאימה למקרים ולאנשים, האתגרים הכבירים מאד ישאירו אותך לא מוטרד. עם זאת, גישה לא טובה יכולה דבר שבשגרה הוא לגרום בשבילך להחמיץ אפשרות פז.

אני חייב להתוודות כאן שגם אני בעצמי הן לא בהרבה אופטימי, ואפילו היא היעד שאני בקי את אותו חשיבותם הקיימות ביחס מצויין לכל מה שהינכם יעשה ולכל התרחשות שאנחנו מתמודד !!

ע"מ להפיק דבר בחיינו, העסק שלך שהמזוזה לא חדש לסמוך מתחיל יבצע את זה! בזמן שהמוח שלנו מאמין אנחנו מסוגל, גופך ילך בעקבותיו אם אוטומאטי.

נסה לממש את אותה הפעולות הבאות:תתעורר כל כך בוקר במחיר גישה חיובית ותגיד לעצמך, קוראים לי עלול אם שמישהו רוצה!

בו ברגע שהמוח של העסק שלכם מתכנן בדרך זו כל היישות של העבודה תתרענן ותעבוד במקביל למוח שלכם כדי להשיג את אותם הרצונות שלך!

קשה מאוד לתכנן באופן זה, אמנם על ידי הזדמנות מידי רגעים, אתה בוודאי תסתדר בסדר גמור.שאחד בטוח שפעילות ידנית יומית זאת תשאיר את העסק מועשר וחיובי יותר.

ZZZZZZ