Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

אסבסט-מינרל קסם רוצח מרגוע
מחבר: דייוויד קנט
google.com/articles/legal/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: כללי
מאמר:


בקרה על החוקים של אסבסט בתהליך עבודה 2002 (סקרי אזבסט)

(התקנה הראשונה 4; חובת אופרצייה של אסבסט)

תקין הבקרה בדבר אסבסט בעבודה (CAWR) 2002 מטילות מכריח חוקית הכול על כל אדם העובד לתחזוקה ותיקון בידי מקומות שאינם ביתיים ושטחים מעורבים אצל מקומות מקומיים מושכרים ל: –

1) להגביל והיה אם מתופעל אסבסט והיכן היא בעצם קיימים

2) נניח כיוון אסבסט מושם היגויני אם הוכח אם לא

3) העלות על הכתב את אותן הממצאים וההנחות

4) עקוב שונה מקום מגורים מידי אסבסט

5) יישם תוכניות לניהול הסיכון מכול אסבסט

6) מספק עיצוב לבאים אודות בעלות אסבסט

שאלות מקובלות


לאיזו תכלית משפיע האסבסט בדבר המגרש שלי?

כדאי להתקין מסחר שהוקמו ערב 1999 לעשות סקר אסבסט. באופן העסק שלך בבעלותך או לחילופין בבעלותך על כל אזור אחר שאינו ביתי (כולל מידי הבניינים המסחריים, הציבוריים או אולי התעשייתיים) או שטחים בביתו שיש בהם חלקים משותפים (למשל פינות מדרגות, פסי איכות הצילום, מסדרונות), שלנו לפתח ולנהל רישום על ידי יותר מידי החומרים המכילים אסבסט ( ACMS).

כתיבת ספר תורה מחיר עלי לנגב חומרי ריסוס המכילים אסבסט (ACM)?

הן לא, לאו באופן מפתיע. יש צורך למסד מידי סיכון בפעמים רבות היא בדרך כלל נשאר בשטח ומצבו נרשם, מנוטר ומנוהל.

הביקוש מתבצע ההשתמשות הבודד באסבסט במבנים?

ציפויים מרוססים; אודות אתרי אינטרנט פלדה, וקרניזים בטון ותקרות, להגנה מפני ש בידוד ואש.

הַשׁהָיָה; בידוד אודות דודי צנרת ותעלות

לוחות בידוד; במחיצות, דלתות אש ואריחי תקרה


משאבי מלט אסבסטוס; יריעות הכול על מחיצות וגגות, אריחים, מיכלי את המים קרים, מרזבים, תקרות וגימורי שעשויות מגבס דקורטיביים.

כל מי ישנם בסיכון?

אדם שמתחייב לפעול מטעמכם בשטח המשפחה ובינהם אינסטלטורים, חשמלאים, נגרים, ציירים ומעצבים. באופן כללי יצור מידע חשוב נמצאות בסיכון אם וכאשר אנשי מקצוע בגדי העסקה מלוכלכים.

"נשימה באבק אסבסט זכאית להביא למחלות הקשורות לאסבסט"

אילו סוגים אסבסט מסוכנים?

בכול רמות האסבסט מותקן אפשרות להביא לסרטן ריאות.

זה הזמן קל דורש סיב כזה על מנת להרוג, אוקי, אז במידה החברה שלך נזקק למידע אודות האפשרויות השונות המתארת את סקרי אסבסט אם כל כך נושא סגנון ובטיחות אחר, על שום מה לא לשגר דוא"ל לכתובת info@centralsafetyconsultancy.co.uk ואחד מהצוות שלנו ייצור איתך קשר בקרוב.

www.centralsafetyconsultancy.co.uk