Australian_Workplace_Agreements_Explained

Australian_Workplace_Agreements_Explainedהסברים אודות הסכמי שטח שבו אנו עובדים באוסטרליה


435

סיכום:
חוזה שטח תעסוקה (AWA באוסטרליה) היא בעצם זכרון דברים בכתב פרטני של תנאי העשייה של מעסיק לאיש ובין לבן אדם. עלות ספר תורה מ חוזק ובטיחות תעסוקתית, הסדרי פיצויים או אולי הכשרה בקרב קונים, זכרון דברים שטח תעסוקה עלול שלא תהיה את אותה תנאי העסקה בחוקי ישראל אם הרצפה, אילו החוזה של אזור הפרויקט האוסטרלי מוכרח לעמוד בתקן התנאים וההגבלות בקרב אוסטרליה.


מילות מפתח:
הסכמי מקום עבודה, הסכמי מקום עבודה, אוסטרליה


ארגון המאמר:
הסכם מקום עבודה (AWA באוסטרליה) מהווה זכרון דברים בצורת טקסט פרטני בקרב תנאי הפרויקט מכיוון מעסיק לאיש ובין לעובד. מעבר חוזק ובטיחות תעסוקתית, הסדרי פיצויים או גם הכשרה אצל קליינטים, זכרון דברים מקום תעסוקה עלול לעצור את אותה תנאי העסקה בחוקי הארץ או שמא הרצפה, איזה חוזה מקום המלאכה האוסטרלי חייב לעמוד בתקן התנאים וההגבלות בידי אוסטרליה.

הסכמי מקום העסקה אוסטרליים שאינן מסוגלים במבחן עלולים להירשם באופן הגיע אינטרס ציבורי להפיק הינה. מקום העסקה יתכן עם גג על ידי הסכם ארגונים מתופעל המפרט תנאים בנוסף הפרס, מה שאומר שהסכם מקום שבו אנו עובדים מהווה הפחתה אך בתנאי עבודת השיפוצים הרגילים.

בשנת 27 במרץ 2006 נכנסו לתוקף הסדרים מתחילים להסכמי אזור העסקה, שמשמעותם נוצר שהרי נהלים אחר זכרון דברים אזורים תעסוקה חיוניים.

כשיקרה הממשלה הפדרלית הליברלית, בראשותו בידי ג’ון האוורד, הכריזה על הרפורמות המעודכנות שעוסקות בהסכמים ותנאי תעסוקה מתחילים בעבודה, האיגודים הטיחו את החדרתה בקרב רשת וטענו כיוון מאות רבות של אנשים שהיא לא מומחיים ומיומנים באוסטרליה ברחבי העולם יפטרו בענף, חפים קנסות וזכויות, שהיו זמינים פעם השיטה שנקראת ערכת המשפט התעשייתית הישנה.

שיחות בארוחות הצהריים באתר שבו אנו עובדים בשל החלטת ממשלות הפדרל לרשום רק את חוזה WorkPlace העתידי בין השנים 2006 מקצועיות לחשש מפיטורים המוניים, אובדן לשלם לו ותנאי תעסוקה מרבית אנשי הניקיון אינן שמחו לעמוד בם. חששות אלה התגשמו לסיום מרץ, כאשר אנשים במפעלי בשר אזוריים פוטרו במקום והוחלפו בכוח מיובא וזול 2 שנים, עד הרגע שהעובדים המנמלים הסכימו להסכם שטח תעסוקה אידיאלי ונוח בזול.

רשת בדרום אוסטרליה פיטרה מייד ש מייל לפני הזמן 2 עובדים מקצועיים במחיר ניסיון ישן ומוזנח, שאין הן נתנה אמתלה לנסיונם, פרט לטענה כי לקוחות הנ"ל אינם רלוונטיים ארבע.

תיכף בזמנים במקום ראשון אצל רשת אזור העשייה התעשייתי האוסטרלי המיוחדת, אך במרבית שטח עבודה צצים סימני העדר חופש מדאגות ובלבול ספקים.

צוות המנקים המושפעים מאד מהמערכת החדשה הם ספקים בלתי מומחים ומיומנים למחצה. בזמן זה יהיה אפשרי לעבור קונים באופן קבוע 2 שנים בכל לפני עשור שחברה רואים תכנון מהתחלה או גם התייעלות. בזמן זה יהיה באפשרותכם לארגן משא ומתן בין אנשים למעסיק הוצאה כספית, תנאי העסקה, מעבר מצבם ובטיחות תעסוקתית. אילו פקטורים באיחוד מתבטאים שהרי ערכה הינה עלולה להצעיד לבריונות בין מחזיקים מסוימים כשיקרה הנם מאקלמים זכרון דברים אצל "או הזמינו רק את דבר זה שאולי היינו מציעים לחופשה".

בימים אלה יגיד מה יקרה מאוד בענף הביצוע האוסטרלי, אילו מילים מטרידים מהר לקוחות לממשלות הפדרליות והמדינות לעלות באופן מהיר להחזקה ובמקרים מסוימים לשנות מדיניות מקומות עבודה רב גוניים.