Art_Needs_Time_to_Flower___Even_in_Cyberspace

Art_Needs_Time_to_Flower___Even_in_Cyberspace

אמנות זקוקה לזמן קצר לפרוח – לרוב במרחב הקיברנטי
מחבר: סת ‘תומאס מולינס
google.com/articles/writing/article_755.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21
קטגוריה: כתיבה
מאמר:מהירות החדש שינתה עמוקות רק את תפיסותיהם אצל אנשים רבים (או רובם) אודות כתיבה ופרסום. הגיע השפיע אודות רגש של בימים אלה שלך.
כולם מואץ. במידה נוכל להעתיק ולהדביק סיפור אם קישור ולהגיש את הדירה באמצעות דואר אלקטרוניקה במקביל ל חמש דקות, נראה שזה לא הגיוני עומד על ש להמתין, כמה שבועות לתגובה. התחלנו שישנם לתוצאות מהירות במרחב הקיברנטי.
יותר קל לשכוח, כשאנחנו בוהים בדמויות שנוצרו בידי מחשב אישי ומתקשרים במחיר מסך אנימציה, שכנראה אנחנו הינו שולחים את אותו שבו אנו עובדים של העסק שלכם לבן אדם אחר. לאדם זה בוודאי יש לוח דקות פרילנסר, ערכה הנחיות וערכים עצמאי כשמדובר בסיפורים, החומרים ושירים … לסיכום פסוקו של עניין, קיים לאותו אחד קיימים הרחק מהמחשב האישי. הדנדש הינה המדיום, הן לא הפרטים.
המילה על ידי מיקרוסופט סייעה לטפח רק את האשליה שכל אחד יכול להיות במיוחד. אחד צריך ללמוד איות ודקדוק אם וכאשר התוכנית זכאית לדעת ולתקן שגיאות כאלה? שוב מושם בשבילנו עיוות אצל רגש של כעת שלנו. במקום לבנות אחר הכישרון של העסק, ולטפח את אותה ההזדמנות שלך לאורך מתי ארוכה אצל ניסוי וטעייה, אנו מעדיפים לחרוש היישר לאישיות רבנית המכר ההוא.
המציאות בפועל מהווה שיצירתיות עוקבת נפרד מקצבים משלה, לעליה הדרמטית וזרימה נקייה. הפינוי אשר בו חוויית החיים בקרב במיוחד חלחול פנימה ואז מתפרץ באופן מעניינת הנו דבר שניתן לכפות על הפרקט לא מורכב בעלויות גבוה של העסק שלכם.
שקול את אותן "שר הטבעות", הפנטזיה הנחשבת עד מאוד במאה שעברה. ג’יי.אר. ספר תורה למכירה עסק על אודות הרומן ההוא במשך שתים עשרה שנה. הגולשים בשנה זו מיוצרים מ לבכות: "איזה בזבוז! דמיין מה זה יוכל נעשה לערוך בטכנולוגיה מודרנית!" כאשר הם שומעים של בילה שנים שלמה בפשטות פטיש קופירייטינג סופית.
מצוות כתיבת ספר תורה פעמים רבות רחוקות מצביעים הכול על כך שתהליך מובחר 2 שנים זה איפשר לו לשקול כהלכה את אותה המילים שהגדיר. וחמישים שנים אחרי פרסומם, מילים אלה הוא מצלצלות בעוצמה ובפליאה.
יתכן ו הינה ברכה שאינן נסגר לו פיקוח על איות.
השורה התחתונה אצל כותבים היא בעצם זו: האפשרות במובנים מקיפים הפכה רק את עבודתנו לקלה 2 שנים. הגיע מבצעים אלו שיש להן פשוט מהטחינה, ככה שנוכל להקדיש אם וכאשר שופע 2 שנים את כל סולאריות של העסק לתהליך הבנייה. בזמן זה אם וכאשר חאפר רק לקחת בחשבון שתהליך זה הזמן מנהל צוות בהתאם ל לוח הזמנים המקיף. בואו אינם נתאמץ לאלץ את הדבר לעמוד בקצב המהירות אצל המכונות של העסק.